<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Morten Møller
Deleier i Møllergruppen
Foto: Andreas Scheel
Født1960
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Andreas Scheel
Nr 63
-11 Plassendring
Se hele listen >
5,70
mrd formue 2023
-16,18 %
Informasjon
Født1960
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Familien Møller eier gjennom holdingselskapet Aars velkjente Møller Mobility Group. Aars vant ærespris for familieeide bedrifter under den norske landsfinalen i Entrepreneur of the Year i fjor. Fjorårets resultat var godt, til tross for et usikkert marked. Inflasjon og høye renter reduserer konsernets verdi.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Morten Møller og barna Liisa Martine Møller og Mia Cathrine Møller.

Bakgrunn

Aktiv eier i tredje generasjon og den eneste i Møllerfamilien som jobber operativt i virksomheten. Mangemilliardæren har tittelen prosjektdirektør i Møller Mobility Group, men er ellers helt usynlig i offentligheten. Morten Møller er bilmann på sin hals og har tatt bilholdet og bilinteressen atskillig lenger ut i sportslig forstand enn både sine søsken Harald og Anne Cathrine og de aller fleste andre. Han elsker fart, og kjører både rally og billøp på bane. Han karakteriserer garasjen som sitt bibliotek, liker å mekke og har blant annet stor glede av sin strøkne 1973-modell Volkswagen Boble 1303 S.

Til eierselskapets nettsider sier han at han alltid har skilt rollene som ansatt, styremedlem og eier og at han har unngått å bruke styre- eller eierrollen i sitt daglige virke, men har utøvet den gjennom styrearbeid og strategier. – Når noen stikker hodet innom kontoret mitt for å høre hva jeg som eier mener, henviser jeg dem til nærmeste overordnede.

Morten Møller er gift og har to døtre, som begge er eiere i holdingselskapet Aars.