<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Peter T. Smedvig
Rådgiver for familieselskapet Smedvig
Foto: Finn E. Vågå / Stavanger Aftenblad
Født1946
BostedStorbritannia
UtdannelseBachelor fra Newcastle University og MBA fra Wharton School of Finance
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Finn E. Vågå / Stavanger Aftenblad
Nr 17
0 Plassendring
Se hele listen >
14,30
mrd formue 2023
+1,42 %
Informasjon
Født1946
BostedStorbritannia
UtdannelseBachelor fra Newcastle University og MBA fra Wharton School of Finance
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Smedvig-familiens pengebinge er godt diversifisert, fordelt på de to hovedområdene eiendom og fond. Smedvig Eiendom sitter på ca. 173.000 kvm eiendom i Norge og Storbritannia. Fondsinvesteringene er plassert i Norden, Storbritannia og Nederland. London-bosatte Peter T. Smedvig har inntatt rollen som rådgiver i familieselskapet. Hans datter Anna Margaret Smedvig tok over som styreleder for noen år tilbake. Søsteren til Peter, Hjørdis Kluge Smedvig, har også eierandeler i familieimperiet sammen med sin datter Julia Smedvig Hagland.

Bakgrunn

Peter T. Smedvig fikk en bachelorgrad fra Newcastle University i 1970, og en MBA fra Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania i 1972. Da faren Torolf Smedvig døde i 1977, overtok han familierederiet, som ble børsnotert i 1990. Etter salget av familiens aksjer i Smedvig til John Fredriksens Seadrill i 2006 ble store deler av provenyet brukt til å bygge opp en venture- og private equityvirksomhet ledet av et internasjonalt team i London.

Anna Margaret Smedvig overtok for noen siden farens tidligere posisjon som styreleder og skal føre arven videre i fjerde generasjon. Peter har inntatt en rådgiverrolle, men tilordnes som familieoverhode fortsatt formuen på vår liste.

Begge bor i London, og det samme gjør Peters niese Julia Smedvig Hagland.

Pengebingen styres fra Stavanger og finansdistriktet Mayfair i London, der private equity og eiendom sikrer verdiene. Peters søster Hjørdis Kluge Smedvig har sammen med sin datter Julia Smedvig Hagland eierandeler i familieimperiet. Hjørdis sønn Petter Hagland har på sin side forsøkt seg med egne investeringer i Stavanger uten suksess.

Høyere formuesskatt som følge av børsnoteringen av Smedvig, som oldefaren Peder Smedvig grunnla for over 100 år siden, fikk Peter T. Smedvig til å flytte fra Stavanger til London for rundt 30 år siden. Formuesskatten ble så høy idet aksjene fikk full markedsverdi på ligningen, at det ville gjort det vanskelig å utvikle selskapet, ifølge Smedvig.

Holdingselskapene i dynastiet eies gjennom truster på kanaløya Jersey.

Hvem er rikest i landet her?

På ligningslistene troner industribygger Kjell Inge Røkke på topp som Norges rikeste, tett etterfulgt av laksearving Gustav Magnar Witzøe. Sistnevnte er ikke å finne på Kapitals liste. Den toppes av reder John Fredriksen. Hvorfor det er slik, og svaret på en hel del andre spørsmål, får du her.