<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Gerd Mary Lovise A. Meland
Styremedlem Meland Eiendom
Foto: Privat
Født1947
BostedLurøy
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Privat
Nr 123
-30 Plassendring
Se hele listen >
3,45
mrd formue 2023
-22,47 %
Informasjon
Født1947
BostedLurøy
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Familien Meland kontrollerer Lovundlaks gjennom Meland Eiendom. Selskapet leverte solide tall i fjor, men blir påvirket av grunnrenteskatten. Dette fører til lavere multipler på laks. Flere familiemedlemmer har eierandeler, men Gerd sitter med det klare flertallet av A-aksjer, og tildeles selskapets verdi i sin helhet på våre lister.

Bakgrunn

Hans Petter Meland blir av enkelte ansett som en av drivkreftene bak fremveksten av lakseoppdrett i Nord-Norge, da han allerede tidlig på 1970-tallet var med på forsøk knyttet til utsetting av laksesmolt. Årene som fulgte ble brukt på å bygge opp oppdrettsaktøren Lovundlaks, som i 2019 oppnådde et resultat på over 350 millioner kroner. 

Sønnen, Jacob, overtok driften i 2016 etter Hans Petters mangeårige tjeneste og bidrag, og sitter ved roret i dag. Etter Hans Petters bortgang i 2018 har eierandelene i oppdrettsselskapet blitt fordelt i familien, men det er imidlertid enken Gerd Mary Lovise som sitter med det klare flertallet av A-aksjer, og således tildeles selskapets verdi i sin helhet på våre lister.