<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Monica Mæland
Justis - og beredskapsminister (H)
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Født1968
BostedBergen
UtdannelseCand.jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Nr 3
+1 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1968
BostedBergen
UtdannelseCand.jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Mæland er en av Erna Solbergs mest sentrale brikker i det syv år gamle borgerlige regjeringsprosjektet. Justisministerposten har vært gjenstand for mye støy de siste årene, og Mæland har tilført litt etterlengtet ro og orden. Den tredje ministerposten hun bekler blir kanskje likevel hennes siste betydelige politiske rolle på en stund, da hun har gjort det klart at hun ikke stiller til gjenvalg for en ny stortingsperiode neste år.