<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Anne Nafstad Lyftingsmo
Regjeringsråd
Foto: Ivan Kverme
Født1968
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Ivan Kverme
Nr 12
+6 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1968
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Sjefbyråkraten over alle sjefbyråkrater. Nafstad Lyftingsmo fatter mange sentrale beslutninger med store samfunnsmessige konsekvenser, hun er å anse som en koordineringssentral for regjeringen og er en av få som kan sjefe over sjefen. Akkurat hvor mektig en regjeringsråd er, har å gjøre med hva slags relasjon vedkommende får til regjeringen. I Nafstad Lyftingsmos tilfelle sies det at de fleste, statsministeren inkludert, lytter oppmerksomt når hun taler. Hun får mange med seg, og mye gjort. Siviløkonomen er sjelden å se i avisspaltene, lik mange av hennes kolleger i den norske sentralforvaltningen. I stedet utøver hun sin betydelige innflytelse på kontoret og i maktens korridorer. Og når det inviteres til statsråd på Slottet, sitter Nafstad Lyftingsmo alltid korrekt plassert rett overfor kongen.