<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Eli Telhaug
Departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet
Foto: Tore Kristiansen
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Tore Kristiansen
Nr 24
+5 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Å lede Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av ministeren gir mye makt. Siviløkonomen har også det overordnede administrative ansvaret for viktige etater som Nav, Arbeidstilsynet, Riksmekleren og Statens pensjonskasse. Telhaug har jobbet i ulike departementer helt siden 1987, og har solid innsikt i administrativ ledelse.