<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Tone Lunde Bakker
Adm.dir. Eksportfinansiering
Foto: Ivan Kverme
Født1962
BostedBærum
UtdannelseMaster i finance og international business fra Arizona State University. Finansanalytiker fra NHH.
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Ivan Kverme
Nr 86
-3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1962
BostedBærum
UtdannelseMaster i finance og international business fra Arizona State University. Finansanalytiker fra NHH.
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Som “dronningen av norsk eksport” har Lunde Bakker en sentral rolle i å løfte frem norske bedrifter og deres muligheter utenlands. Den mangeårige banktoppen overtok som leder av Eksportfinansiering Norge, en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK, i fjor. Lunde Bakker har jobbet i nordiske banker i 30 år, sist som sjef for Swedbank Norge.

Har garantert for 10 mrd. i havvind

På knappe to år har Eksfin utstedt garantier og lån på rundt 10 milliarder til havvindindustrien. Halvparten har gått til leveranser til det som blir verdens største havvindpark.