<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Bente Angell-Hansen
Leder av EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
Foto: Ola Vatn
Født1951
BostedOslo
UtdannelseStatsviter fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Ola Vatn
Nr 44
-5 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1951
BostedOslo
UtdannelseStatsviter fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Fra Brussel leder Angell-Hansen det viktige arbeidet med å sikre at de berørte EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt arbeidet med å sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS. Hun har lang fartstid i den norske utenrikstjenesten, og brøt i sin tid glasstaket som Norges første kvinnelige utenriksråd.