<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Marit Arnstad
Parlamentarisk leder (Sp) og stortingsrepresentant
Foto: NTB
Født1962
BostedStjørdal
UtdannelseJurist
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: NTB
Nr 5
0 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1962
BostedStjørdal
UtdannelseJurist
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Den labre oppslutningen om Senterpartiet ved høstens kommune- og fylkestingsvalg har i praksis lite å si for maktposisjonen til regjeringspartiets parlamentariske leder. Arnstad var sentral i utformingen av Hurdalsplattformen, men ble ikke med Senterpartiet i regjering. I stedet har hun blitt partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedums viktige anker på Stortinget, hvor hun forankrer partiets politikk og forhandler med de andre partiene. For en mindretallsregjering er det her makten ligger. Arnstad er også medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen og Europautvalget, komiteer som er blitt stadig viktigere på grunn av den geopolitiske situasjonen vi nå står i.