<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Geir Olav Drangsland
Konsernsjef Byggma
Foto: Iván Kverme
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Iván Kverme
Nr 204
-32 Plassendring
Se hele listen >
2,10
mrd formue 2023
-20,75 %
Informasjon
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Drangsland-familien sitter på 88 prosent av aksjene i børsnoterte Byggma, som steg voldsomt under pandemien. Det siste året har kursen sunket med over 20 prosent, og formuen til Drangsland reduseres. Gjennom Drangsland Kapital er han en av de største aksjonærene i Norske Skog, hvor han nylig tok over som konsernsjef.