<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Tonje Brenna
Kunnskapsminister (Ap)
Foto: Sebastain S. Bjerkvik
Født1987
BostedUllensaker
UtdannelseVgs
BransjePolitikk
Foto: Sebastain S. Bjerkvik
Nr 1
+13 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1987
BostedUllensaker
UtdannelseVgs
BransjePolitikk

Hun var kunnskapsminister, uten høyere utdannelse enn VGS, men kompenserte med glødende engasjement, politisk erfaring og teft til gagns. Det sies derfor at nestleder i Arbeiderpartiet, og partiets for tiden ubestridte kronprinsesse, selv nærmest kunne velge statsrådspost da statsminister Jonas Gahr Støre skulle styrke regjeringen etter høstens valgnederlag.

Som nyutnevnt arbeids- og inkluderingsminister har Brenna hovedansvaret for å fremme et velfungerende arbeidsmarked i Norge, med alt det innebærer for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

Brenna er dessuten øverste ansvarlig for Nav med et budsjett tilsvarende en tredel av statsbudsjettet.

Som om dette ikke er nok er hun også sjef for Statens pensjonskasse, Trygderetten, Arbeidstilsynet, Arbeidsretten, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksmegleren m.m. Det vil si at saker som gjelder alt fra nytt lovverk om hjemmekontor til tvungen lønnsnemnd, kan bli opp til Brenna å avgjøre.

Da kan bakgrunnen som generalsekretær i AUF, ungdomssekretær i LO, politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet samt ved Statsministerens kontor komme godt med. Slik også ballasten som overlevende fra Utøya gjør.

Den tunge arbeidsministerposten gir dessuten en unik mulighet til å tekkes LO, som jobber iherdig med å få gjennomslag for kjernesakene sine innen arbeidsfeltet.

Statsrådsposten kan i så måte fort bli et avgjørende springbrett for en potensiell fremtidig statsministerkarriere.

– Skjønner at mange er urolige

– Jeg skjønner at mange som driver bedrift i byggenæringen er urolige nå, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).