<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Anne-Karin Rime
President i Legeforeningen
Foto: Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
Født1968
BostedFredrikstad
UtdannelseMedisin
BransjeHelse
Foto: Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
Nr 67
-3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1968
BostedFredrikstad
UtdannelseMedisin
BransjeHelse

I sommer fikk Rime fornyet tillit i toppvervet som president for Den norske legeforening. Med ca. 96 prosent av alle norske leger og medisinstudenter på medlemslisten må sentrale beslutningstakere lytte til foreningens leder når spørsmål som vaksiner, fastlegeordninger og beredskap diskuteres, og legenes viktige posisjon ble fremhevet under pandemien.