<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 23. juli 2020 kl. 20.53
Oppdatert 26. juli 2020 klokken 16.21
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 543 ord
Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: NTB Scanpix

Toget skal stoppes

Dette var Trygve Hegnars leder torsdag 23. juli 2020.

Det er nesten ikke til å tro, men konkurranseutsettingen av jernbanen skal bli et hett tema i valgkampen det kommende året. De fem partiene Ap, SV, Sp, Rødt og MDG vil ikke bare stanse konkurransutsettingen av jernbanen, de vil også reversere de kontrakter som er gitt etter omfattende anbudsrunder.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli sier at «jeg sier det samme som jeg har sagt før: Det som kan stoppes, skal stoppes». Og Senterpartiets tidligere statsråd Liv Signe Navarsete sa i Dagsnytt 18 at de konsesjoner som er gitt, skal reverseres. Hun ble spurt om hva en slik reversering vil koste, men hadde ikke peiling. «Det er jus», sa hun. Nei, det er penger.

Så langt under jernbanereformen har britiske Go-Ahead fått driften på Sørlandsbanen, svenske SJ har fått Dovrebanen m.fl., og gamle NSB (nå Vy) fikk Bergensbanen og Vossebanen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hevder at konkurranseutsettingen, så langt, vil gjøre jernbanedriften for staten 10 milliarder kroner billigere over en tiårsperiode. Da har man formodentlig sammenlignet kostnadene fra tidligere drift og støtte med de anbud som kom og vant. Skulle ikke være så vanskelig å regne på det.

Det sies at Vy-ledelsen fikk sjokk da den så hvor billig Go-Ahead og SJ kan drive.

Pakke 1, 2 og 3 er altså i gang, og det neste skulle være pakke 4, som er driften av lokal- og regiontrafikken rundt Oslo. Men denne konsesjonen er utsatt til 2022, og derfor ser de rødgrønne partiene en mulighet til å hindre dette (hvis de vinner valget i 2021).

Vi har hele tiden vært i tvil om nytten av å dele opp all den trafikken gamle NSB hadde, men Stortinget ville skille drift av selskap (NSB) og driften og vedlikeholdet av infrastrukturen, og slik ble det. Og så er det blitt en mengde nye selskaper som har ansvaret for alle mulige driftsfunksjoner. Et herlig byråkrati med flere titalls nye direktører og hvert selskap med sine informasjonsavdelinger (at direktørene tjener en million kroner eller mer gjør ikke noe).

Og nå altså utenlandske selskaper som har danket ut Vy (NSB).

Men faktum er, hvis vi kan stole på Hareide, at staten sparer 10 milliarder kroner på omleggingen. Det er mye penger, som kan brukes i de offentlige budsjetter, og de kan brukes til mer jernbanedrift.

Så kommer Navarsete og Sp ut fra intet og vil reversere dette. Det betyr å ta tilbake konsesjoner som er gitt, og det kan ikke skje uten store kostnader, for avtaler er avtaler, også for staten. Milliardgevinster kan bli milliardtap. «Bare jus», sier Navarsete.

Milliardgevinster kan bli milliardtap

Hun mener også å vite at når de utenlandske selskapene driver så billig sammenlignet med tidligere NSB/Vy, så er det fordi de lønner dårlig og kutter pensjoner. Det hele er et rent lønnsspørsmål.

Det tviler vi på. De anbud som er levert, tyder på smartere drift og til og med bedre togtilbud.

Det meste kan jo gjøres bedre, ofte til en lavere kostnad (det er ikke bare snakk om nye uniformer).

«Jeg er opptatt av at konkurranse fremmer nytenkning og innovasjon», sier statsråd Hareide, og det har han helt rett i.

Nå skal fire partier reversere dette. Etter valget i 2021. «Det som kan stoppes, skal stoppes» (Ap).