<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 21:00 26. jan. 2022
Oppdatert 08:10 30. jan. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 456 ord
Fraflyttet hus i Numedal. Foto: Gard Setsaas

Høner og skivebom

Et av de mest brukte søkeordene på Google er småbruk. Man kan være pålagt å ha hjemmekontor, som kanskje ikke er så stort og hyggelig, eller man kan ha en bolig som er for liten og ligger utsatt for trafikk og støy, og da kommer kanskje ideen om et småbruk med høner og hest på tunet, og kanskje noen sauer. Det er drømmen, det.

Men det rare er at det er 30.000 gårder og småbruk som står tomme, mens det er 38.000 aktive bønder. NRK Dagsnytt 18 tok opp temaet, og spørsmålet man ville ha svar på var hvorfor 30.000 gårder ikke brukes når det er så stor interesse for høner og småbruk.

Til å svare hadde Dagsnytt 18 funnet frem til en ung kvinne som både er forfatter og gårdbruker, og hennes løsning var å opprette en del «pilotgårder» hvor man kan vise frem hvordan det gode liv med høner og sau arter seg.

Det er prisen, idiot, prisen (fritt etter Bill Clinton)

Og så hadde man med en forsker og ekspert som kunne fortelle at gårdene står ubebodd fordi bøndene hadde en så sterk kulturell tilknytning til de nedlagte gårdene, at de derfor ikke orket eller ville selge. De ble også benyttet som feriesteder.

Høner her og høner der. Programlederen var ikke i nærheten av å forstå hvor høna var begravd. Derfor kan vi hjelpe til å forstå hvorfor 30.000 gårder ligger brakk når etterspørselen angivelig er enorm.

Det er prisen, idiot, prisen (fritt etter Bill Clinton).

Eierne av gårdene selger ikke fordi prisen er for lav. For eierne er det bedre å la gårdene, med bolighus og låver, forfalle eller vedlikeholdes som feriesteder, fordi de ved salg tvinges til å selge for knapper og glansbilder.

Det er, som alle burde vite, prisregulering ved salg av gårdsbruk, og prisen kan ikke være høyere enn at kjøperen kan leve av kjøpesummen/investeringen. I praksis betyr dette at den selgende bonde eller eks-bonde blir sittende med eiendommen. Knapper og glansbilder blir for lite.

Over en viss størrelse på gården, er det også bo- og driveplikt.

Da man under Solberg-regjeringen opphevet prisregulering på skogeiendommer, ble det full fart i transaksjonsmarkedet. Tenk det.

Ønsker man flere salg av nedlagte gårdsbruk, må man fjerne prisreguleringen og godta høyere priser. Vanskeligere er det ikke.

Det skal heller ikke så mange sauer, kuer eller høner til før man får statsstøtte til driften.

En liten åker med korn holder lenge. Eller et par vinterforede sauer.

Et pilotprosjekt med høner trenger vi ikke. Derimot mer frihet til å sette prisene.

Så lenge det nedlegges et par bruk hver eneste dag, betyr dette at antallet ubebodde bruk eller antallet gårder uten drift vil øke, men omsetningen vil være minimal.

Slipp hønene fri.