<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 15. feb. 2022 kl. 21.01
Oppdatert 20. feb. 2022 klokken 08.47
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 436 ord
Jon-Ivar Nygård.  Foto: NTB

Drosjer blir nye NAV-kontorer

Gahr Støre-regjeringen har flere ganger varslet at liberaliseringen av taxinæringen vil bli reversert, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har nå lagt frem sin handlingsplan.

Den er syltynn og preget av lite kunnskap. 10 år som ordfører i Fredrikstad, har ikke gitt noen kunnskaper om drosjenæringen.

En reversering nå kommer på et rart tidspunkt. Vi har en toårsperiode bak oss, hvor store deler av etterspørselen var suspendert mesteparten av tiden. Når flyene ikke går og hotellene og serveringsbransjen er stengt, blir det mindre behov for drosjer. Det fikk alle med seg.

Men samtidig ble det innvilget flere tusen nye drosjeløyver, noe liberaliseringen åpnet opp for, og dermed ble det mindre å gjøre for hver enkelt drosje og utøver.

Statsråd Nygård sier at drosjesjåførene må ha et yrke de kan leve av, derfor vil han stramme inn. Det er en misforståelse. Når flere tusen personer frivillig blir drosjesjåfører i en vanskelig tid, tar de en risiko, og håper vel på at det blir bedre tider (det blir det). Staten og statsråd Nygård kan ikke garantere en god lønn. En drosjebil er ikke et NAV-kontor.

Drosjenæringen er ikke et sysselsettingstiltak

Det interessante er også at konkurransen virker, i den forstand at prisene (i hvert fall i Oslo) har gått kraftig ned etter frislippet. Regningen er nesten halvert. Det sørger de nye appbaserte plattformene for.

Det er enkelt å bestille, man slipper venting og køer og sjåførene må følge med markedet.

Statsråd Jon-Ivar Nygård har ikke skjønt (det er kanskje ikke drosjer i Fredrikstad) at drosjer er et tilbud til publikum. Et servicetilbud. Drosjenæringen er ikke et sysselsettingstiltak.

Er det noen steder overkapasitet, slik Nygård hevder, så er det faktisk noe man trenger i et marked. Studenten som vil kjøre drosje på deltid, må få gjøre det, hvis han finner det lønnsomt. Og noen av de mange nye løyvehaverne gir opp.

Statsråden ser ikke forskjell på et drosjemarked og et NAV-kontor

Samferdselsministeren hevder også at dereguleringen har ført til økt risiko for svart arbeid.

Det er underlig siden de nye applattformene automatisk gir bestillinger, beløp, kjøreavstand og, hvis ønskelig, en evaluering av turen. For bare få år siden satte drosjenæringen norsk rekord i systematisk skattesvindel med flere tusen dømte sjåfører. Vi vil ikke tilbake dit.

Nesten morsomt blir det når Nygård i sin nye «pakke» med tiltak vil ha med taklys. Lampe på taket. Vi andre får nøye oss med type bil, farge og bilskiltet med nummer.

Høyres samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland, kjemper imot de nye tiltakene, og sier at «det vil skape monopoltilstander, økte priser og dårligere konkurranse». Det har han rett i, men det hjelper ingen ting når statsråden ikke ser forskjell på et drosjemarked og et NAV-kontor.

Hvor stor må taklampen være?