<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 26. juni 2022 kl. 20.00
Oppdatert 30. juni 2022 klokken 11.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 442 ord
Foto: Dreamstime

Vi er enig med MDG, endelig

Statens vegvesen og veidirektør Ingrid Dahl Hovland har plutselig fått det for seg at elbiler må betale mer ved passering av bomstasjonene, og foreslår derfor at takstene for elbiler øker til 70 prosent av full takst, mot 50 prosent av taksten for fossilbiler i dag.

Begrunnelsen er at kollektivtrafikken ikke har kommet seg etter pandemiårene, og at flere, tror veidirektøren, vil reise kollektivt hvis det blir dyrere med elbil. På veiene er det nå rundt en halv million elbiler, som også tar plass, og «vi nærmer oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene», sier Dahl Hovland.

Forslaget virker ikke veldig gjennomtenkt, for fortsatt er 70 prosent av bilene som passerer bommene i Oslo fossilbiler, og det er myndighetenes ønske at flere kjører elbiler. Fra 2025 skal det for eksempel bare selges elbiler i Norge, men det vil være nok av fossilbiler igjen på veiene i og utenfor byene, og tar man bort for mange fordeler nå, blir elbilandelen lav.

Elbilandelen må opp

Statens vegvesen, som har lansert det nye forslaget, som også omfatter at elbiler og fossilbiler skal betale likt i bomringene fra 2025, har ikke kunnet si noe om effekter.

Det ser ut som om alt snakket om problemer for kollektivtrafikken fører til forhastede og lite begrunnede forslag. Det har fra andre kommet forslag om delvis gratis kollektivtrafikk.

Trolig er det slik at kollektivtrafikken bør bedres og at takstene for fossilbiler økes, før man gjør det vesentlig dyrere å kjøre elbil, hvis målet er å få høyest mulig elbilandel.

MDGs byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav, sier derfor at hun er «sjokkert over forslaget. Det er en gavepakke til de som ønsker å gjøre det mer attraktivt å kjøre fossilbil», sier hun til Dagsavisen.

Både Statens vegvesen og MDG vil redusere biltrafikken i byene, men byråd Stav har rett i at «det blir mye mer krevende å få fjernet fossilbilene dersom de fjerner denne elbilfordelen».

Hun ber om at samferdselsministeren legger forslaget i en skuff, og NAF sier at «dette blir først og fremst en kraftig ekstraregning til alle de som har gjort som politikerne har ønsket, og skaffet seg elbil».

Hun, som så mange andre, peker på at kollektivtrafikken må bli bedre før man hever takstene for elbilene.

Elbilforeningen kaller forslaget fra Statens vegvesen «en krigserklæring mot elbilsatsingen» fordi forslaget i «realiteten styrker bensin- og dieselbilenes konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk».

Elbilene i Oslo bare betaler halvparten av det fossilbilene gjør i bompenger, og politikerne engster seg for inntektene med økende elbilandel. Det er legitimt, men vi støtter MDG.

Det er for tidlig å gjennomføre så dramatiske endringer nå. Elbilandelen må opp.