<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 13. sep. 2022 kl. 20.00
Oppdatert 15. sep. 2022 klokken 09.11
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 506 ord
Foto: Iván Kverme

Dumme reaksjoner på Røkkes skatteflukt

Dette var Trygve Hegnars leder onsdag 14. september 2022.

Meldingen fra Kjell Inge Røkke om at han har flyttet til Lugano i Sveits kom kanskje som et sjokk for mange, men likevel er mange av kommentarene dumme og uttrykk for kunnskapsløshet.

Den minst korrekte kommentaren kom fra en av landets største eiendomsinvestorer, Torstein Tvenge, som kunne fortelle at «det er forferdelig å bo i Norge nå». Og han kunne spå at «det kommer til å bli mange, mange flere».

Vi tror spådommen er god, men det er tonedøvt av en av Norges rikeste å si at det er så forferdelig å bo her. Da kan han vel like godt flytte ut han også.

Men la oss begynne med den verste kommentaren. Rødt-lederen Bjørnar Moxnes sier «at Norges 8. rikeste mann synes han må flytte til Sveits for å spare penger, samtidig som stadig flere nordmenn står i kø for matutdeling, er et kvalmende bilde på Forskjells-Norge».

Da er det kanskje riktig å minne om at Kjell Inge Røkke faktisk betalte 175 millioner kroner i formuesskatt i 2020 (siste kjente ligningsår), og av dette fikk Asker kommune, ifølge Asker-ordfører Lene Conradi, 137 millioner kroner. Ordføreren sier «hun vil takke for alt han (Røkke) har bidratt med» og ønsker han alt godt. Selv om det «selvfølgelig er trist at han har flyttet.»

Alle er ikke bølle-politikere.

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, benytter anledningen til å minne om SVs forslag om å innføre en skatteplikt ved utflytting. «Uten en sånn skatt kan man flytte til Sveits og ta med seg store urealiserte verdier, og etter fem år ta det ut der. Det er verdier som er skapt av norsk arbeidskraft og norske ressurser. Verdier skapt i Norge skal beskattes i Norge.»

Det er ikke et umulig standpunkt, men virksomhetene i Norge blir jo løpende beskattet for overskuddene og alle ansatte betaler inntektsskatt, i tillegg til at bedriftene betaler arbeidsgiveravgift. De selskapene Røkke har eierinteresser i, bidrar altså løpende til det norske velferdssamfunnet. Det er ikke opplagt for oss at norske som flytter ut, og som har aksjer i norske selskaper, som Røkke, skal betale gevinstskatt i Norge selv om man bodd minst fem år i utlandet.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik, som rører på seg igjen, etter en del lureri med skattefri pendlerbolig, er også opptatt av at aksjer kan realiseres skattefritt etter fem år, og påpeker at Røkke nå er ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet.

Da bør vi ikke glemme at Røkke bidro med 1,5 milliarder kroner i formuesskatt i årene etter 2008, og det er trolig oppjusteringen av skattesatsen, som sikkert blir økt i statsbudsjettet for neste år, sammen med en kraftig økning i Røkkes formue etter 2020, som har ført til Røkkes skatteflukt. Det blir rett og slett for mye i formuesskatt og utbytteskatt for å kunne betale formuesskatten. Samlet nesten to millioner kroner hver dag vil vi tro (grovt anslag).

I stedet for å skjelle ut Røkke burde politikerne på Stortinget ta inn over seg at formuesskatten kanskje er en destruktiv skatt som tvinger noen rike til å flytte.

Det har lite med matutdeling å gjøre.