<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gründerfradraget og coronapandemien

Gründerfradraget er blitt oversett. Flere bør få øynene opp for denne muligheten.

  Publisert 24. juli 2020 kl. 19.20
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 605 ord
  SMART FRADRAG: Ikke glem gründerfradraget! Dette bildet er fra StartupLab, som kryr av gründere som får råd av Lauga Oskarsdottir. Foto: Brian Cliff Olguin

  Av advokat Trond Erik Andersen, Andersenlaw.

  Et fradrag som er lite benyttet frem til nå og som har levd sitt liv i stillhet er gründerfradraget som ble innført fra 1. juli 2017. Disse reglene har i forbindelse med coronapandemien blitt ytterligere forbedret og beløpsgrenser har blitt hevet for inntektsårene 2020 og 2021.

  Personlig skattyter kan få fradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap etter skatteloven § 6-53. Fradraget gis i alminnelig inntekt med inntil kr 500 000 pr. år og du må investere minimum kr. 30 000. Aksjeselskap kan ikke motta mer enn 1,5 millioner kroner årlig i fradragsberettigede aksjeinnskudd. Innskuddet kan skje ved stiftelse eller senere kapitalforhøyelse i gründerselskapet. Beløpsgrensen er nå hevet til 1 millioner kroner per investor og grensen for aksjeinnskudd i foretaket er økt til 5 millioner kroner.

  Du bør også være klar over at du kan investere gjennom et holdingselskap. Skattefradraget er et personlig fradrag og siden et holdingselskap ikke kan kreve skattefradraget er det holdingselskapets personlige aksjonærer som skal ha dette, basert på sin eierandel i holdingselskapet. I holdingselskapets aksjonærregisteroppgave skal det derfor føres fradrag for investering i oppstartselskap i post 23 for alle selskapets aksjonærer som igjen kan kreve fradrag i sin personlige skattemelding.

  Investor og investors nærstående kan ikke være eller ha vært eier eller ansatt eller bli ansatt i bindingstiden (tre år) og heller ikke i annet konsernselskap. Investeringene kan derfor ikke komme fra eksisterende aksjonærer eller ansatte i selskapet, og investorene kan ikke bli ansatt i løpet av bindingstiden. Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående

  Det stilles visse krav til selskapet:

  • Gründerselskapet kan ikke være eldre enn 6 år medregnet stiftelsesåret
  • Det må være færre enn 25 årsverk ansatte
  • Driftsinntekter og balansesum maksimalt 40 mill.
  • Selskapet må hovedsakelig drive aktiv virksomhet. Maksimalt 10 prosent av aktiviteten kan bestå av passiv kapitalforvaltning
  • Minst kr 400.000 i AGA-pliktige lønnskostnader senest året etter
  • Må være norsk aksjeselskap.

  Et eksempel

  Det foreligger en bindingstid på aksjene og det er utbytteforbud i tre år. Dette innebærer at man ikke kan realisere aksjene eller motta utbytte eller utdeling ved kapitalnedsettelse i denne perioden. Det er som nevnt selskapet som innberetter og kontrollerer at vilkårene er oppfylt. Innberetning skjer på aksjonærregisteroppgaven. Innrapporteres dette korrekt vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

  Hvis vi ser på et eksempel så vil dette vise hvordan ordningen fungerer:

  Marte Kirkerud er med på å stifte Oppstart AS. Hun går inn med kr. 1.000.000 i oppstartsselskaper. Hun får da fradrag med kr. 1.000.000 i sin alminnelige inntekt og siden skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2020, får hun kr. 220.000 i skattelette dette året.

  Men det stopper ikke der og ved et senere salg av aksjene så beholder du kostprisen din på aksjene som her i vårt eksempel er kr. 1.000.000. Dette medfører at du først blir skattlagt hvis vederlaget for aksjene overstiger dette beløpet.

  Hvis gründerselskapet ikke overlever og du får et tap, kan du beregne tapet med utgangspunkt i kostprisen på kr. 1.000.000. Dette vil medføre at tapet vil utgjøre:

  Kostpris på aksjene kr. 1.000.000 x 1,44 (justeringsfaktor 2020) = kr. 1.440.000. Siden skattesatsen i 2020 er 22 prosent får du dekket ytterligere kr. 316.800 av staten. Dette betyr at du totalt har fått dekket kr. 536.800 av investeringen din og ditt reelle tap blir da kr. 463.200.

  Regjeringen har lagt til grunn at nesten 40 prosent av norske aksjeselskaper med ansatte vil kunne kvalifisere til slike investeringer. Interessen for ordningen har etter vår erfaring vært liten og forventningene har foreløpig ikke slått til. Med de siste endringene er dette et regelsett du som ansatt eller investor bør se nærmere på.

  Advokat Trond Erik Andersen. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme