<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
50 eksempler: Det er slett ikke uvanlig å eie en hytte gjennom et aksjeselskap. Foto: Dreamstime

– Da må du rett og slett bare selge hytta

Aksjeselskapene har funnet seg godt til rette i fjellet. Eierne risikerer kalde føtter. – En katastrofe for hytteeiere, sier en regnskapsfører om de foreslåtte skattereglene for privat konsum i selskap.

Category iconReportasje
  Publisert 18:40 30. sep. 2022Oppdatert 09:37 3. okt. 2022
  Lesetid: 6 minutter

  Hytteliv er ferie, familietid og fyr i peisen. Hytte er et privat gode for de som har råd, bygget av tømmer og innsmurt i romantikk. Det er vel ingen som eier en hytte gjennom et aksjeselskap?

  Finansavisen har undersøkt to populære hyttedestinasjoner og har følgende konklusjon: Det kommer an på hvor du ser.

  I eldre hyttegrender hvor det er store hytter på store tomter, og der skitrekket ligger et stykke unna er aksjeselskapene få eller helt fraværende. I andre grender er det motsatt. Vi finner dem gjerne i nye hyttestrøk som ligger sentralt til et skianlegg. I noen gater var 10-20 prosent av hyttene eid av et aksjeselskap. I denne artikkelen lister vi opp 50 eksempler der aksjeselskaper har kjøpt hytte i Trysil eller Hafjell.

  Vi opplever at disse reglene er ren konfiskering
  Geir Braathe

  Klart svar

  Regjeringens forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap kan dermed få store konsekvenser i fjellet.

  – Nå er det vanlige folks tur til å bli flådd. Det er inntrykket vi sitter igjen med etter å ha lest forslaget til særregler, sier Geir Braathe.

  Han har bygget opp regnskapsbyrået Abacus Ratio i Son, og har kunder som rammes på ulike vis dersom forslaget til nye særregler blir vedtatt.

  – Både bolig- og fritidseiendom er betydelig subsidiert i privat eie i Norge. Ingen eier dette gjennom et aksjeselskap fordi de skal spare skatt. Vår erfaring er at bolig- og fritidseiendom kun eies av selskaper i de tilfellene hvor det drives næring, og at den faktiske private bruken av disse formuesobjektene rapporteres inn i tråd med gjeldende regelverk, mener Braathe.

  Han er en av dem som har satt seg ned og gitt Finansdepartementet tydelig svar på sitt høringsnotat.

  – Vi mener forslaget er helt katastrofalt.

  Han har inngående kjennskap til flere som rammes av reglene.

  – Det er vanlige folk som driver næring og som innrapporterer på riktig og markedsmessig måte. Dette blir senere gjennomgått av en revisor. Det er ikke folk som er ute etter å snyte på skatten.

  Aksjeselskaper i fjellet

  Sted Aksjeselskap som eier Adresse Tingslyst salgssum År
  Hafjell Aune Helge Måsåbergvegen 23 5250000 2020
  Hafjell Rudjord Arne Stuttingen 11 6348000 2016
  Hafjell Aksjeinvest Moltmyrvegen 45 - 2015
  Hafjell Dnb Bank Skåklevegen 85 - 2012
  Hafjell Landlord Eiendom Tettgrasvegen 71 10900000 2020
  Hafjell Hafjell Alpinhytter Tettgrasvegen 89 1200000 2004
  Hafjell Holstegaarden Tettgrasvegen 94 11000000 2019
  Hafjell Hohenems Ab Tettgrasvegen 98 12000000 2021
  Hafjell Woxen Invest Tettgrasvegen 124 5500000 2012
  Hafjell Aarum Werner Eiendom Tettgrasvegen 144 - 2013
  Hafjell Club Holiday Holding Kaldsvekroken 93 4600000 2021
  Hafjell Progit Eiendom Kaldsvekroken 218 5700000 2019
  Hafjell Oslo Låsservice Kaldsvekroken 210 4900000 2019
  Hafjell Holland Invest Kaldsvekroken 212 4600000 2018
  Hafjell Aladdin Oil Kaldsvekroken 281 3000000 2013
  Hafjell Aladdin Oil Kaldsvekroken 279 3000000 2013
  Hafjell Landrø Magne Kaldsvekroken 285 2790000 2013
  Hafjell Fribacel Eiendom Kaldsvekroken 327 - 2019
  Hafjell Fribacel Eiendom Kaldsvekroken 330 - 2019
  Hafjell Fribacel Eiendom Kaldsvekroken 331 - 2019
  Hafjell Sandefjord Invest nysætervegen 88 17600000 2002
  Hafjell Jbr Holding Nysætervegen 52 -
  Hafjell Lunnstadbrinken 41 Lunnstadbrinken 41 - 2008
  Hafjell Wilhelmsen A Management Lunnstadbrinken 37 12250000 2017
  Hafjell Accelerate Brands Lunnstadbrinken 21 9750000 2020
  Trysil Finans-Kjøp Trysilfjell hytteområde 689 520000 1988
  Trysil Tid & Rom Reklamebyrå Trysilfjell hytteområde 686 2900000 2011
  Trysil Herseth Property Trysilfjell hytteområde 983 7100000 2019
  Trysil Trend Store Oslo Trysilfjell hytteområde 982 2200000 2006
  Trysil Rkh Holding Trysilfjell hytteområde 962 12000000 2022
  Trysil Perleugla Eiendom Trysilfjell hytteområde 971 - 2018
  Trysil Steen & Strøm Prosjekt Trysilfjell hytteområde 461 3200000 2001
  Trysil Silkebækken Olaf Trysilfjell hytteområde 383 - 2013
  Trysil Elvebredden Økonomi Trysilfjell hytteområde 397 - 2008
  Trysil Helgestua Trysilfjell hytteområde 519 - 2008
  Trysil Total Klima Og Vvs Trysilfjell hytteområde 525 9300000 2021
  Trysil Delta Utvikling Trysilfjell hytteområde 547 5200000 2021
  Trysil Oord Eiendom Trysilfjell hytteområde 477 7500000 2021
  Trysil Listua Trysilfjell hytteområde 515 - 2008
  Trysil Downhill Adventures Trysil Trysilfjell hytteområde 620 - 1996
  Trysil Meli Holding Trysilfjell hytteområde 608 5100000 2019
  Trysil Nyberg Eiendom Trysilfjell hytteområde 600 - 1998
  Trysil Weenbo Fageråsen 255 3100000 2019
  Trysil Invisu Fageråsen 840 - 2014
  Trysil Kvileplassen Fageråsen 825 6700000 2010
  Trysil Åsnes Holding Fageråsen 801 - 2006
  Trysil Flisa Media Fageråsen 806 - 2019
  Trysil Brocco Fageråsen 812 - 2002

  Milliardærene

  Vi har undersøkt forekomsten av aksjeselskaper i Trysil og Hafjell og laget en liste over 50 tilfeldig valgte selskaper som eier fritidseiendommer på de aktuelle stedene.

  Det er både milliardærer og vanlige småbedriftseiere som eier en hytte gjennom selskapet.

  Den mest tradisjonelle delen av eksklusive hytteeiendommer i Hafjell ligger i Lunnstadmyrvegen og Nysætervegen i området over sprudlebaren Gaiastova. Helt øverst i Nysætervegen finner vi en stor fritidseiendom som er eid av selskapet Sandefjord Invest. Ifølge grunnboken ble eiendommen kjøpt for 17,6 millioner kroner i 2002. Sandefjord Invest eies av medlemmer av familien Hage, der den mest kjente er eiendomskongen Knut Hage som ifølge Kapital er god for 2,5 milliarder kroner.

  Også i milliardærgrenda Lunnstadlia finner vi tre eksempler. Hyppigheten av aksjeselskaper er derimot langt større i Kjusgrenda, området som ligger på motsatt side av alpinanlegget, under gondolbanen. I gatene Tettgrasvegen og Kaldsvekroken finner vi til sammen 16 eiendommer som er eid av et aksjeselskap.

  Rammes unødig

  I sitt høringssvar peker Braathe blant annet på at fritidseiendom ofte ikke har relevant bruksmulighet gjennom hele året.

  – Det kan være sommerhytter ved sjøen som er uegnet til helårsbruk eller fritidseiendom ved vinterdestinasjoner det er unaturlig å bruke sommerstid. Det kan også være fritidseiendom på fjellet som grunnet klima ikke er tilgjengelig i vesentlige perioder. Vi kan ikke ha skatteregler som legger opp til at det er påske hele året, sier Braathe.

  Han peker til høringsnotatet der det står at «Skatteetatens kontroller viser altså mange tilfeller av manglende etterlevelse av dagens regelverk. De viser også at det til tross for omfattende kontrollinnsats fortsatt er mangelfull etterlevelse».

  – Konklusjonen bygger på 1000 endringsvedtak over en periode på 14 år. Bryter man ned de samme tallene per år får man 70-80 saker per år med en samlet inntektsjustering på i underkant av 100 millioner, med andre ord noen titallsmillioner i økt proveny. Vi har store problemer med å forstå at dette kan oversettes til «mange tilfeller av manglende etterlevelse» De svært lave tallene samsvarer imidlertid med det vi opplever blant våre klienter: Stor lojalitet til skattesystemet, et genuint ønske om å gjøre alt riktig, og for vår del ingen klienter med manglende etterlevelse på dette området

  FÅR KONSEKVENSER: – Vi kan risikere at mange må selge i et marked som uansett er nedadgående av andre årsaker. Det blir dobbel straff, sier Geir Braathe i Abacus Ratio. Foto: Abacus Ratio

  – Hvis jeg eier hytta på fjellet gjennom et investeringsselskap uten ansatte og bare meg som aksjonær, hva bør jeg gjøre dersom forslaget blir noe av?

  – Da må du rett og slett bare selge hytta. Du vil jo kunne leie alle hyttene i hele hyttegrenda for den summen du vil få i ekstra skatt.

  Braathe mener eierne kan rammes ekstra hardt dersom forslaget blir vedtatt og regelendringen faktisk utløser salgsrush i fjellet.

  – Vi kan risikere at mange må selge i et marked som uansett er nedadgående av andre årsaker. Det blir dobbel straff.

  – Vi opplever at disse reglene er ren konfiskering. Ingenting i norsk skatterett har tidligere vært i nærheten av dette, sier Braathe.

  Tre kategorier

  En annen som har måttet sette seg grundig inn i de nye reglene er partner Irene Weiby i BDO Advokater.

  – Vi opplever et jevnt trykk fra kunder som følge av dette forslaget. Spesielt er det mange familieforetak som uttrykker bekymring. Det er spørsmål knyttet til hvordan reglene skal forstås, hva skal regnes som inntektsgivende aktivitet og hvordan man eventuelt kan unngå sjablongbeskatningen.

  Finansavisens gjennomgang viser tydelig at aksjeselskapene som er tilstede i Hafjell og Trysil kan deles inn i tre kategorier.

  Den første kategorien er investeringsselskaper uten ansatte og med bare én aksjonær.

  – Vil denne eierformen kunne overleve nye skatteregler i noen form? Eller er det eneste rasjonelle nå å selge hytta?

  – I de periodene det ikke kan dokumenteres at hytta brukes i inntektsgivende aktivitet, vil aksjonæren bli utbyttebeskattet og selskapet vil få uttaksskatt. Er hytta verdt 10 millioner vil inntektsfordelen som skatten beregnes av utgjøre 2,6 millioner hvis hytta ikke leies ut og eieren ikke betaler noe for bruken. Av dette skal det da betales 35,2 prosent utbytteskatt og 22 prosent uttaksskatt. Denne skatten kommer hvert år så lenge man disponerer hytta, og dette blir dyrt. De aller fleste vil nok da enten selge hytta eller dele den ut som utbytte, sier Weiby.

  Den andre kategorien er selskaper som har mer form av eiendomsselskap som driver utleie.

  – Vil en profesjonell hytteutleier kunne drive videre dersom regjeringens forslag til regler blir innført?

  – I høringsforslaget er det lagt til grunn at når hytta benyttes i inntektsgivende aktivitet, skal ikke aksjonæren beskattes etter sjablongreglene. Hvis hytta er fullt utleid til andre enn aksjonærens nærstående, vil ikke aksjonæren ha rådighet over hytta og det blir heller ingen beskatning etter sjablongreglene, sier Weiby, som likevel innrømmer at det ikke er rett frem.

  STORT TRYKK: – Mange familieforetak uttrykker bekymring, sier Irene Weiby, som er partner i BDO Advokater. Foto: BDO

  – Det vi har uttrykt bekymring over er de tilfellene hvor hytta står tom fordi det er utenfor sesong eller den er under oppussing. Slik forslaget er nå vil aksjonæren bli beskattet for disse periodene selv om vedkommende ikke bruker hytta selv. Her håper vi det kommer noen nyanseringer i de endelige reglene. I forslaget er bevisbyrden snudd, slik at det er skattyter som må dokumentere at hytta brukes i inntektsgivende aktivitet og at det dermed ikke foreligger noen fordel. Vi forventer også at det tydeliggjøres hvilke krav som stilles til denne dokumentasjonen.

  Den tredje kategorien er selskaper som har betydelig virksomhet i annen næring, og der fritidseiendommen trolig brukes som en firmahytte for de ansatte.

  – I et slikt tilfelle, blir aksjonæren(e) i selskapet rammet på noen måte med de nye reglene?

  – Firmahytter er unntatt fra disse sjablongreglene. Som hovedregel må det være minst ti ansatte per hytte, og selskapet må kunne dokumentere at de ansatte har lik rett til å benytte hytta, og ikke bare for aksjonæren. Sørg for å ha vedtekter som regulerer hvem som kan bruke hytta og dokumenter den faktiske bruken, oppfordrer BDO-partnere.