<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Sterkere jobbvekst i USA enn ventet
Det ble skapt 199.000 nye stillinger utenfor landbruket i USA i november.
SSB: Høy lønnsvekst hindrer sterkere krone
SSB venter vesentlig høyere lønnsvekst fremover enn Norges Bank, økonomene og bedriftslederne. Grunnen er den svake kronekursen.
Pessimismen øker blant bedriftene
Synet på fremtiden blant NHOs medlemsbedrifter svekker seg ytterligere i desember. Nå venter 41 prosent av bedriftene en forverring i fremtiden.
På vei ut av resesjon
Sverige kan være på vei ut av resesjon. BNP steg 1,0 prosent i oktober.
All supervekst borte
Sysselsettingsveksten synker raskt, men holder seg fortsatt så vidt over «smertegrensen».
Bråstans gir rentekutt
SSB venter høyere inflasjon men bråstopp i boligbyggingen. Det gir raskere rentekutt.
Tror på rentekutt i 2024
SSB tror på lavere vekst i norsk økonomi grunnet høyere renter og strupte boliginvesteringer. Rentekuttene kommer allerede neste år.