<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Venter lavere vekst i Gulfen

Resesjonsfrykt og lavere oljepris gjør at økonomene tror veksten blant gulfstatene vil bli mer enn halvert i år, og verst går det utover Saudi-Arabia. 

Publisert 24. jan. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 404 ord
MINDRE  ETTERSPØRSEL? Lavere oljepris gir lavere vekst for gulfstatene, tror eksperter.  Foto: Bloomberg

Det er ventet at økonomien i de seks medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) vil halvere vekstraten i år sammenlignet med fjoråret, viser tall Reuters har samlet inn. 

Økonomene som nyhetsbyrået har snakket med sier de venter at oljeinntektene vil falle noe på grunn av en forventet global nedgang.  

Oljeprisen, som er en ledende driver for økonomiene i Gulfen, er foreløpig ned mer enn en tredjedel fra fjorårets topp og det er ventet at oljeprisen vil holde seg lav gjennom året på grunn av frykt for resesjon i store økonomier som vil dempe etterspørselen. 

Det er ventet at den samlede veksten for de seks GCC-landene vil komme på 3,3 prosent i år og 2,8 prosent i 20224, viser Reuters-undersøkelsen. Det er noe ned fra forrige undersøkelse hvor økonomene ventet en samlet vekst fra 4,2 og 3,3 prosent i henholdsvis 2023 og 2024. 

Venter en oljepris på under 90 dollar

Utsiktene for 2023 er mer forsiktige på grunn av den svakere eksterne situasjonen, selv om GCC trolig vil fortsette å overgå mange fremvoksende markeder når det gjelder BNP-vekst, skrev Khatija Haque, leder for forskning og økonomidirektør i Emirates NBD. 

«Selv om veksten i olje- og gassproduksjonen forventes å avta i år, bør fortsatte investeringer for å øke produksjonskapasiteten i regionen føre til at sektoren bidrar positivt til BNP igjen i 2023,» skriver Haque.

Det er ventet at Brent-oljen vil ha en gjennomsnittlig pris på 89,37 dollar pr. fat i år, noe som er 4,6 prosent lavere enn konsensus i november, da økonomene trodde oljeprisen ville ligge på på snitt på 93,65 dollar pr. fat. Til sammenligning lå brent-oljen i 2022 i snitt på 99 dollar fatet, skriver Reuters. 

Mer enn halvert vekst i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia, som er er regionens største økonomi og verdens største eksportør av råolje, forventes å få en BNP-vekst på 3,4 prosent i år og 3,1 prosent i 2024. I 2022 fikk kongedømmet en vekst på 8,8 prosent. 

De forente arabiske emirater (UAE) ventes å få en vekst på 3,3 prosent i år. Ned fra 6,4 prosent i 2022.

For Qatar, Oman og Bahrain forventes det at veksten vil være på mellom 2,4 og 2,7 prosent i år, mens for Kuwait blir det anslått en vekst på 1,7 prosent. 

Økonomene tror heller ikke Gulfstatene vil være hard rammet av inflasjon. Den høyeste spådde inflasjonen i regionen er ventet å komme i UAE, med 3,1 prosent, mens den laveste er ventet å være i Oman på 1,9 prosent, skriver Reuters.