<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Alle oppsigelsene er en krusning, ikke en bølge

Goldman Sachs mener at de store teknologiselskapene som sier opp folk ikke er representative for den bredere amerikanske økonomien.

Publisert 6. feb. 2023 kl. 15.58
Oppdatert 6. feb. 2023 klokken 16.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 302 ord
FINNER NY JOBB: Historisk mange oppsagte i USA finner seg nye jobber, påpeker Goldman Sachs. Foto: NTB

Fredagens amerikanske arbeidsmarkedsrapport viste en overraskende sterk sysselsettingsvekst i januar. 

Men samtidig med jobbveksten og et høyt antall ledige jobber i USA, har nedbemanningen i de største selskapene fått seg et realt oppsving, konstaterer Goldman Sachs ifølge Nyhetsbyrån Direkt i en analyse.  

– Coronatrender ble overvurdert

Investeringsbankens økonomer har funnet tre fellestrekk ved de nylig offentliggjorte oppsigelsene.

  • Mange av selskapene er i teknologisektoren.
  • Mange ansatte aggressivt under corona, ofte for at de overvurderte pandemirelaterte trender som økt etterspørsel etter varer eller tid som brukes på internett.
  • Selskapenes aksjekurser har falt kraftig, med i snitt 43 prosent fra sine toppnoteringer, og i enkelte tilfeller svarer selskapene heller på investorenes etterspørsel etter å kostnadskutt gjennom oppsigelser enn å ta tak i de svakere etterspørselsutsiktene.

«Disse egenskapene tyder på at selskapene som sier opp folk ikke er representative for den bredere økonomien, og at mange av de seneste permitteringene ikke nødvendigvis signaliserer et svakere etterspørselsbilde som kan ha bredere konsekvenser», heter det ifølge nyhetsbyrået i analysen, der økonomene legger til at oppsigelsestakten bare er tilbake på det historisk lave, førpandemiske nivået.

Rekordmange finner ny jobber

Goldman Sachs minner videre om at hver oppsigelse ikke medfører en tilsvarende økning av ledigheten, ettersom de fleste finner ny jobb. I løpet av de siste månedene har en historisk høy andel av arbeidsledige funnet seg nye jobber.

Banken tar ifølge Nyhetsbyrån Direkt også opp bekymringen for at oppsigelsene har konsentrert seg om bare enkelte bransjer som teknologi, mens ansettelsene har konsentrert seg om andre, mer lavtlønte bransjer.

«Vi finner dog at antall sysselsatte er høyere enn førpandemisk nivå i de fleste bransjer (inklusive teknologi) og over ekspansjonsnormer i alle større bransjer, samt at antall ledige jobber holder seg over førpandemisk nivå i hver store industri utenom informasjon (som inkluderer teknologi), skriver Goldman Sachs.