<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hever alle anslag

Veksten blir høyere, og det gjør også inflasjonen og lønnsveksten, viser SSBs nye prognoser.

Publisert 10. mars 2023 kl. 08.04
Oppdatert 10. mars 2023 klokken 09.07
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 184 ord
Høyere fart: Prognosene fra SSB-forskerne Roger Hammersland og Thomas von Brasch (foran) og Espen Kristiansen, sjef for prisstatistikk, SSB, viser høyere aktivitet og inflasjon. Foto: Are Haram

I sine første makroprognoser for året, venter SSB marginalt høyere fastlandsvekst enn i prognosene fra før jul.

Nå ventes en vekst i fastlands-BNP på 1,3 prosent, opp fra 1,2 prosent forrige gang.

Det er ganske stor endring i prognosen for sysselsettingsveksten, som er hevet fra 0,0 til 0,6 prosent. Ledighetsraten er også senket noe.

SSBs prognoser


2023202420252026
BNP1,61,81,51,2
Fastlands-BNP1,31,61,51,6
AKU-ledighet3,63,84,04,0
Lønnsvekst5,04,54,54,3
KPI5,02,31,72,0
KPI-JAE5,42,82,12,2

Anslaget for årets årslønnsvekst er hevet mye, fra 4,7 til 5,0 prosent. 

Det skyldes at anslaget for kjerneinflasjonen er hevet et helt prosentpoeng, til 5,4 prosent, mens KPI er hevet fra 4,9 til 5,0 prosent. 

Det er også høyere enn Teknisk beregningsutvalgs ferske prognose på 4,8 prosent, som er ment å danne grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Lavt renteanslag

SSB tror nå at Norges Bank bare hever renten to ganger til, i mars og i juni. Ved 3,25 prosent er den nye rentetoppen nådd.

Det er et halvt prosentpoeng lavere enn markedsprisingen og tilsvarende lavere enn prognosene til Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets.

SSB tror så at raskt økende arbeidsledighet får Norges Bank til å begynne å kutte renten, slik at den i løpet av neste år havner ned mot 2,0 prosent.