<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tror den svake kronen tvinger renten opp

Handelsbanken tror Norges Bank vil heve både renten og rentebanen på torsdag. 

Publisert 20. mars 2023 kl. 10.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 457 ord
SER OPPOVER: Handelsbanken tror Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil heve styringsrenten på torsdag.  Foto: Iván Kverme

Selv med all uroen etter kollapsen til Silicon Valley Bank (SVB) tror likevel Handelsbanken Capital Markets og seniorøkonom Sara Midtgaard at Norges Bank vil holde seg til planen og heve styringsrenten med 25 basispunkter, til 3 prosent, kommer det frem i morgenrapporten deres. 

Samtidig tror meglerhuset at Norges Bank vil benytte anledningen til å oppjustere rentebanen som ble satt i desember til en rentetopp på 3,5 prosent. 

Avhengig av nøkkeldata

«Vi tror også Norges Bank vil bruke torsdagens møte til å kommunisere usikkerheten vi står ovenfor i dag, slik som Lagarde gjorde forrige uke, med at fremtidig rentesetting vil være avhengig av nøkkeldata og finansielle forhold,» skriver Handelsbanken i rapporten. 

VENTER HØYERE RENTEBANE: Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Ivan Kverme

Den europeiske sentralbanken (ESB) var først ute av de «store» etter SVBs kollaps i forrige uke, og hevet renten med 0,5 prosentpoeng. Til tross for at Lagarde ikke kom med noen videre informasjon om renteutsiktene, var hun klar på at den fremtidige rentesettingen vil være avhengig dataene som kommer inn, og at det ikke er en avveining mellom finansiell stabilitet og inflasjonsmålet.

Ifølge Midtgaard har uroen i bankmarkedet gjort at renteforventingene blant Norges viktigste handelspartnere er blitt endret.

«Samtidig må vi ikke glemme at renteforventingene i utlandet tok seg godt opp gjennom hele februar og i tiden før SVBs kollaps, slik at selv med en korreksjon i renteforventningene, er fortsatt de kortsikte rente forventningene hos våre handelspartnere oppjustert siden desember. Dette trekker rentebanen til Norges Bank isolert sett opp.»

Svak krone

En annen faktor som peker på høyere rente er den svake kronen. I dag er kronen cirka 8 prosent svakere enn Norges Banks anslag fra desember, og i snitt har kronen vært 3,2 prosent svakere enn anslaget i første kvartal. 

Den svake kronen kommer av flere ting, ifølge Handelsbankens seniorøkonom. Blant annet rentedifferansen i forhold til utlandet og lavere gass- og oljepriser. I tillegg har forventningene om en fremtidig produksjon blitt noe oppjustert, boligprisene har holdt seg bedre enn ventet og arbeidsledigheten har begynt å flate ut på historisk lave nivåer, uten at vi har sett den den gradvise oppgangen som Norges Bank ventet.

«ESB har allerede sett noe gjennom markedsuroen og hevet med 50 punker forrige uke. Vi ser også at de statlige tiltakene som er blitt satt i gang den siste tiden har roet noe av markedsuroen. Alt i alt tror vi på en renteheving på 25 punkter på torsdag, samt en oppjustering av rentebanen,» skriver Handelsbanken i morgenrapporten.