<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Prisveksten har spist opp alle lønnstillegg på åtte år

Over årene 2015 til 2023 blir det nær null vekst i reallønnen. Ikke siden 80-tallet har nordmenn hatt en like svak lønnsutvikling.

Publisert 27. mars 2023 kl. 06.17
Oppdatert 27. mars 2023 klokken 06.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 145 ord
Foto: Bloomberg

Fra 2015 til 2023 ser reallønnen ut til å øke med bare 0,4 prosent samlet sett. Prisveksten har tatt hele lønnsveksten, skriver E24.

«Med denne utviklingen vil reallønna nesten ikke ha økt siden 2015. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang tidsperiode.», skriver Statistisk sentralbyrå i sin økonomiske analyse.

Avisen har snakket med forsker Thomas von Brasch i SSB som peker på oljeprisen, pandemien og krigen i Ukraina som tre forhold som kan forklare lønnsutviklingen. I stor grad kommer alt dette til uttrykk i prisene på strøm og drivstoff.

SSBs anslag for lønnsveksten i år er 5 prosent.

– Anslaget er såpass høyt fordi lønnsomheten i industrien er god, ikke fordi arbeidstakerne skal hente inn tidligere års tap i reallønnen. Men med samme anslag for prisveksten, anslår vi veksten i reallønn til null i år, sier von Brasch til avisen.

NTB