<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Stort flertall for dobbeltheving

En svært stor majoritet var enig om å heve rentene med 50 basispunkter.

Publisert 20. apr. 2023
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 143 ord
SENTRALBANKSJEF: Christine Lagarde er sentralbanksjef i Den europeiske sentralbank (ESB). Foto: Bloomberg

En svært stor majoritet av medlemmene i ESB-rådet var enig om å heve rentene med 50 basispunkter på forrige rentemøte, fremgår det av referatet fra ESB-rentemøtet 15.–16. mars, som ble offentliggjort torsdag.

Noen rådsmedlemmer ville imidlertid ha foretrukket å ikke øke rentene før spenningene i finansmarkedene hadde avtatt og å foreta en omfattende vurdering på møtet i mai. Det ble understreket at markedene var volatile og den positive åpningen av finansmarkedene den andre dagen av rentemøtet ikke kunne tas som bevis på at risikoen for den finansielle stabiliteten hadde avtatt, fremgår det av referatet.

I sin diskusjon uttrykte medlemmene en rekke synspunkter på risikoen for inflasjonsanslagene, hvor et antall medlemmer så oppsiderisiko i hele prognoseperioden.

Videre fremgår det blant annet at det var noe tvil rundt hvorvidt den estimerte lavere lønnsveksten mot utgangen av prognoseperioden i marsanslagene var berettiget.

(TDN Direkt)