<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mer skatt på bolig, men mindre skatt samlet sett

NHO har lenge anbefalt dette, men vet godt at støtten er mer lunken utenfor fagøkonomiske kretser, skriver sjeføkonom Øystein Dørum.

  Publisert 27. apr. 2023 kl. 12.07
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 450 ord
  GUNSTIG SKATTEOBJEKT: Bolig er et såkalt immobilt (ikke-flyttbart) skattegrunnlag, og kan dermed lettere skattlegges uten at det skaper særlige vridninger i økonomien, skriver NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. Foto: Are Haram

  Finansavisen har den seneste tiden hatt flere saker om NHOs støtte til Torvik-utvalgets forslag om å gradvis redusere skattefordelene for bolig. Vi er selvsagt klar over at dette er kontroversielt. Derfor har heller ingen politikere hittil gjort forsøk på å rette opp i denne skjevheten i skattesystemet. NHO har lenge anbefalt dette, men vet godt at støtten er mer lunken utenfor fagøkonomiske kretser.

  Det er synd. Skattefavoriseringen av egen bolig og fritidseiendom har mange konsekvenser, og de berører oss alle. Blant annet innebærer favoriseringen at andre skatter må holdes høyere. I fjor utgjorde netto skattefordel av gunstig boligbeskatning anslagsvis nesten 64 milliarder kroner. Dette er store beløp. For et gitt skattenivå må dette dekkes inn gjennom å holde andre skatter og avgifter tilsvarende mye høyere.

  Som påpekt av blant andre Torvik-utvalget, OECD og IMF, bidrar skattefordelene til en overinvestering i bolig

  NHO mener at det samlede skattetrykket må reduseres. Samtidig bør skattesystemet skrus sammen slik at det i minst mulig grad hemmer verdiskapingen. Bolig er et såkalt immobilt (ikke-flyttbart) skattegrunnlag, og kan dermed lettere skattlegges uten at det skaper særlige vridninger i økonomien. En eventuell økning i skatt på bolig må nyttes til å senke andre skatter, herunder eierbeskatningen, som nå er på et svært høyt nivå.

  NHO er også opptatt av hvilke konsekvenser skattefordelene for bolig har for kapitaltilgangen til næringslivet. Som påpekt av blant andre Torvik-utvalget, OECD og IMF, bidrar skattefordelene til en overinvestering i bolig. Dette kan gå på bekostning av investeringer i næringsvirksomhet. Skattefordelene bidrar dessuten til høye boligpriser og høy husholdningsgjeld, som gjør det norske finansielle systemet mer sårbart. Høye boligpriser gjør det dessuten vanskeligere å komme inn på boligmarkedet for de som av ulike årsaker står utenfor. Skattefordelene bidrar følgelig til å øke forskjellene mellom de som er i, og de som står utenfor, boligmarkedet.

  NHO erkjenner selvsagt også at mange – både husholdninger og bedrifter – har tilpasset seg skattesystemet slik det er nå, og at økt skatt på bolig dermed skaper bekymring for konsekvensene for både huseiere og deler av næringslivet. Derfor la vi også i vårt høringssvar vekt på at konsekvensene av en skatteendring må vurderes nærmere. Videre la vi vekt på forutsigbarhet for både de som skal inn i boligmarkedet og de som allerede eier. Vi understreket at det er viktig for skattyterne som har gjort sine boliginvesteringer under gjeldende skatteregler, at endringene innføres over lang tid og fortrinnsvis er bredt politisk forankret for å sikre mest mulig stabile, forutsigbare regler. Vi skulle ønske at flere ville støtte denne linjen, fremfor å blankt avvise enhver form for økt skatt på bolig.

  Øystein Dørum

  Sjeføkonom i NHO