<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fed hever renten igjen

Fed gjorde som ventet, og hevet onsdag styringsrenten med 25 basispunkter.

Publisert 3. mai 2023 kl. 20.00
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 321 ord
SPOT ON? Har Fed og Jerome Powell med denne hevingen kommet til veis ende, eller kommer ytterligere rentehevinger utover våren? Foto: Bloomberg

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve hevet onsdag kveld styringsrenten med 25 basispunkter, til intervallet 5,00-5,25 prosent, fullstendig som ventet. Dermed er Fed nå på det medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) i mars antydet ville være rentetoppen.

Klokken 20.30 norsk tid vil sentralbanksjef Jerome Powell utdype hva som lå bak denne beslutningen og trolig gi noen hint om hva Fed kommer til å gjøre ved de kommende rentemøtene.

Bankuro opp igjen

Etter en periode med gradvis lavere skuldre, har helgens kollaps i First Republic Bank igjen gitt frykt for en mer omfattende bankkrise. 

Ved forrige rentemøte sa Powell at han ikke var spesielt bekymret for amerikanske bankers utsikter til å klare seg. Derimot ventet han at bankuroen ville føre til markant mindre utlån til publikum. Denne innstrammingen ville langt på vei overflødiggjøre at Fed strammet til gjennom rentene. Derfor ble renten da hevet med 25 basispunkter, selv om Fed inntil like før hadde signalisert en renteheving på 50 basispunkter.

En heving til?

Bloomberg-økonom Anna Wong anslo på forhånd, basert på Feds modellbruk og tidligere kommunikasjon, at rentetoppen ligger på 5,50 prosent. Dette forutsetter at Fed ser for seg en myk landing. Ved en myk landing tilsier Feds respons og kommunikasjon til nå at første rentekutt på 25 basispunkter kommer allerede i år, før Fed kutter med 1,25 prosentpoeng neste år.

Hvis Fed gir seg når renten nå er nådd 5,00-5,25 prosent, betyr det implisitt at Fed er blitt redd for en hard landing og derfor gir seg tidligere.

Omvendt, hvis Fed nå eller senere hinter om at renten skal opp til 5,50-5,75 prosent, betyr det at Fed ser for seg en økonomi «uten landing», der inflasjonen forblir høy og ledigheten lav.

Ved rentemøtet i mars varslet medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) at de så for seg en rente på 5,1 prosent som toppen i år, og så 4,3 og 3,1 prosent de kommende to årene.