<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norges Bank senker kronesalget

I oktober i fjor solgte Norges Bank 4,3 milliarder kroner daglig. I juni senkes dette videre, fra 1,4 milliarder kroner i mai til 1,3 milliarder kroner.

  Publisert 31. mai 2023 kl. 10.00
  Oppdatert 31. mai 2023 klokken 12.06
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 404 ord
  SELGER MINDRE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Ole Christian Bech-Moen, direktør for pengepolitikk i Norges Bank, ser ikke ut til å tro på Finansdepartementets skatteanslag fra oljesektoren. Foto: Are Haram

  I juni vil Norges Bank selge 1,3 milliarder kroner daglig for overføring til Oljefondet.

  Dette er en liten nedgang fra 1,4 milliarder kroner daglig i mai. Trenden har vært synkende gjennom våren, og beløpet er nå bare drøyt en fjerdedel av volumet i oktober i fjor.

  Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets varslet på forhånd at selv et fall fra 1,4 til 1,2 milliarder kroner ville være dårlig nytt for kronekursen den neste tiden. 

  «Vi venter at EURNOK vil handle over 12,00 i sommer, og venter videre kronesvekkelse», skriver han etter Norges Banks nyhet onsdag morgen.

  Den umiddelbare reaksjonen i valutamarkedet var å sende kronen svakere mot både dollar og euro.

  Cekov venter en kurs rundt 12,30 i sommer, men utelukker ikke enda svakere kurs.

  Selv om Norges Bank er i ferd med å heve rentene, er rentenivået allerede høyere i mer likvide valutaer som amerikanske, kanadiske og new zealandske dollar, understreker Cekov. Mot slutten av året vil likevel kronen styrke seg, ikke minst fordi gassprisene ventes å stige fra det nåværende svært svake nivået.

  Bruker skjønn

  Basert på Finansdepartementets tall fra revidert nasjonalbudsjett, skulle Norges Bank normalt ha holdt kronesalget omtrent uendret i juni. Finansdepartementet har nemlig anslått at de samlede skatteinntektene fra olje og gass vil holde seg greit oppe også i andre halvår, slik at strømmen av skattekroner fra oljeselskapene vil holde seg relativt høy. Selv om det oljekorrigerte budsjettunderskuddet er justert opp i revidert, fra 257 til 301 milliarder kroner, monner ikke det stort mot prognosen om fortsatt høye skatteinntekter.

  I forkant var det derfor vurdert av både DNB Markets og Nordea Markets at Norges Bank ville bruke litt skjønn, slik at kronesalget reduseres noe. Først ved overgangen mellom juni og juli vil Oljeskattekontorets prognoser vise hvor mye Finansdepartementet eventuelt har bommet med sitt skatteanslag fra olje og gass i år, og dermed også om det daglige kronesalget må justeres ned.

  Innrømmer effekt

  Inntil helt nylig har Norges Bank ikke villet kommentere effekten av de daglige valutatransaksjonene på kronekursen. Ved høringen i Stortingets finanskomite nylig, bekreftet imidlertid sentralbanksjef at disse salgene kan ha effekt. 

  Dette skrev også Gaute Langeland, direktør for markeder i Norges Bank, i en kronikk i DN i forrige uke: 

  «På kort sikt kan vi ikke utelukke at våre kronesalg har en viss betydning for kronekursen, siden de ikke nødvendigvis skjer samtidig med oljeselskapenes kronekjøp. Over tid er det bruken av petroleumsinntekter over statsbudsjettet som er av betydning for valutamarkedet».