<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Uventet fall i norsk økonomi

Norsk økonomi krympet med 0,4 prosent i april. SSB mener rentehevingene og inflasjonen nå biter hos husholdningene.

Publisert 08:00 13. juni 2023
Oppdatert 08:43 13. juni 2023
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 568 ord
FALL: Nedgangen i april kommer først og fremst på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft, ifølge SSB. Foto: Thomas Bjørnflaten

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastland-Norge krympet med 0,4 prosent fra mars til april, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er nå tegn til at norsk økonomi bremser opp. Det har vært en jevn vekst i store deler av 2022, men de siste månedene har vi sett en gradvis utflating fra måned til måned, og nå har vi en nedgang i april, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet.

Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet en vekst på 0,3 prosent, mens konsensus ventet en mer sparsommelig vekst på 0,1 prosent.

«Det er nå helt tydelig at omslaget i norsk økonomi er her», konkluderer Sara Midtgaard og Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. De mener tallene var svakere enn forventet.

«På forhånd hadde vi og konsensus sett for oss en moderat oppgang på 0,1 prosent m/m, og dette var også Norges Banks prognose», skriver de videre.

Bred nedgang

Det var bred nedgang i næringene i april. Ifølge SSB har varekonsumet falt jevnt i lang tid, og hadde en nedgang på 3,3 prosent i april. Det er uvanlig stort, opplyser statistikkmyndighetene.

Husholdningenes konsum falt 1,9 prosent, der nedgangen i konsumet av mat- og drikkevarer, transportmidler, og møbler og husholdningsartikler bidro sterkest.

– Det kan være tegn til at inflasjonen og rentehevingene begynner å få effekt på husholdningenes disponible inntekt. Nedgangen i april kommer på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft, sier Sletten i SSB.

I tillegg falt tjenestekonsumet, og på grunn av redusert konsum falt inntektene fra merverdiavgiften. Det trakk ned BNP med 0,2 prosentpoeng.

– Påsken kom i sin helhet i april i år. Det innebærer litt uvanlige svingninger i den økonomiske utviklingen, sett i forhold til hva vi ser i vanlige måneder. Påskeeffekter korrigeres som del av vår sesongjusteringsrutine, men det er litt større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Sletten i SSB.

Varehandel og reparasjon av motorvogner, og bygge- og anleggsvirksomhet, var også store bidragsytere til fallet. 

Reviderte ned veksten

Målt i faste priser falt samlet eksport 1,2 prosent i april. Eksporten av både tjenester og tradisjonelle varer gikk ned, mens petroleumseksporten vokste. Samlet import falt også, men med 2,4 prosent. 

Bruttoinvesteringer i fast realkapital falt med 4,2 prosent i april. 

«Det har vært nedgang i boliginvesteringene siden nyttår, og denne nedgangen fortsatte i april, med et fall på 5,2 prosent», skriver SSB.

Først meldte SSB at BNP steg med 0,5 prosent fra februar til mars. Det er nå revidert ned til en vekst på 0,2 prosent. Den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge var dermed negative 0,1 prosent i perioden fra november-januar til februar-april.

Kan bli dobbeltheving neste uke

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at BNP-tallene isolert sett ikke «trekker i noen ny retning hva gjelder renteutsiktene».

Seniorøkonom Sara Midtgaard og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov peker på at den registrerte ledigheten har vært helt som ventet av Norges Bank.

«Men det illustrerer samtidig at de pengepolitiske avveiingene blir mer krevende i tiden fremover. Kjerneinflasjonen har bitt seg mer fast på overraskende høye nivåer, samtidig som kronekursen fortsatt er svakere enn anslått av Norges Bank».

Handelsbanken holder derfor en knapp på en renteheving på 25 basispunkter neste uke, fremfor eventuelle 50 punkter – men understreker at de avventer rapporten fra Norges Bank regionale nettverk på torsdag før de bestemmer seg for godt. DNB Markets heller mot 50 basispunkter.