<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

NHO: Forventer svakere vekst og høyere rente

NHO forventer svakere vekst for norsk økonomien fremover, men maler ikke et like dystert bilde som tidligere. 

Publisert 13. juni 2023 kl. 11.49
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 527 ord
«SOFT LANDING»: I mars trodde sjeføkonom Øystein Dørum og NHO at boligprisene ville falle 7 prosent. Nå anslår de «bare» et fall på 1,5 prosent.  Foto: Are Haram

NHO la tirsdag frem rapporten «Økonomisk overblikk» – den andre for året – hvor NHOs sjeføkonom Øystein Dørum estimerer at farten i norsk økonomi vil bli lavere. 

Dørum forventer at prisveksten vil fortsette å være høy og at rentene skal videre opp, likevel sier han også at han tror den økonomiske aktiviteten i Norge vil fortsette å overraske på oppsiden. Og for tredje gang på rad oppjusterer NHO vekstanslagene fra forrige rapport. 

Ifølge den nye rapporten har aktiviteten i den global økonomien økt mer enn ventet den siste tiden, godt hjulpet av lavere energipriser, gjenåpning av Kina og færre flaskehalser i forsyningskjedene. 

Prisveksten er også ventet å holde seg høy, derfor er det ventet at sentralbankene vil fortsette rentehevingene, slik at rentetoppen nås i løpet av de neste månedene. Men de høye rentene er ventet å trekke ned veksten hos våre nærmeste handelspartnere, som NHO nå vil få en vekst på cirka 1 prosent i både 2023 og 2024. For 2023 er det en oppjustering på 0,5 prosent fra forrige rapport som kom i mars. 

Tror på styringsrente på 4 prosent

Aktiviteten er fortsatt i god vekst i Norge, men NHO forventer at den vil avta fremover. I rapporten anslåes det at Fastlands-Norge vil få en vekst på 1,4 prosent i år (opp fra 1,3 prosent i forrige rapport), mens den vil falle til 1,2 prosent til neste år. 

– Norsk økonomi kan sies å ta et slags hvileskjær i år. Mesteparten av den anslåtte veksten fra i fjor til i år er allerede unnagjort. I andre halvår i år og første halvår neste år, venter vi at veksten vil ligge godt under trendveksten, sier Dørum.

Han tror kjerneprisveksten vil holde seg høy, og at de økte rentene vil bidra til svakere vekst fremover. Sjeføkonomen anslår at renten vil bli satt opp til 4 prosent innen året er omme, en oppjustering på 0,25 prosentpoeng fra forrige rapport. 

NHOs prognoser

(Tall i prosent)202320242025
BNP Fastlands-Norge1,41,21,5
Konsum i husholdninger mv.1,31,21,6
Arbeidsledighet (AKU)3,73,83,6
Boligpris−1,50,13,4
Konsumpris4,942,9
Pengemarkedsrente (nivå)3,64,13,5
Importveid valutakurs (I-44)2,7−3−1,9
KILDE: NHO

I rapporten blir det også anslått at den sterke renteoppgangen vil kjøle ned boligmarkedet. For til tross for en sterk prisutvikling i på starten av året, forventer NHO at boligprisene vil falle 1,5 prosent i år. En kraftig forbedring fra mars-rapporten, da Dørum anslo at boligprisene ville falle nesten 7 prosent i år. 

Videre ventes det at svakere lønnsomhet i bedriftene vil redusere investeringene, mens svak inntektsvekst vil dempe forbruksveksten blant husholdningene.

– Det er umulig å ikke ha et nøkternt syn på vekstutsiktene. Økte kostnader og høyere renter legger press på lønnsomheten i bedriftene. Husholdningenes inntekter stagnerer, og bare trekk på sparereservene gir litt forbruksvekst, sier Dørum.

Svak krone trekker opp

Noe som derimot trekker opp for norsk økonomi er økte oljeinvesteringer og fortsatt (moderat) vekst i offentlig etterspørsel. Selv om svak vekst utenlands betyr svak eksportvekst, vil den svake kronen gi drahjelp til eksportorientert næringsliv. 

I mai var den importveide kronekursen om lag 11 prosent svakere enn et år tidligere, opplyser NHO. 

– Mange eksportbedrifter nyter godt av svak kronekurs. Men for bedriftene som importerer innsatsvarer fra utlandet og selger i Norge, gir svak kronekurs økte kostnader. Noe av dette må lempes over i utsalgsprisene, og vil kunne bidra til høy prisvekst også fremover, sier Dørum.