<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Styringsrenten settes opp til 4,00 prosent

Norges Bank har som ventet besluttet å sette opp styringsrenten med 25 basispunkter til 4,00 prosent.

  Publisert 17. aug. 2023 kl. 10.00
  Oppdatert 17. aug. 2023 klokken 11.11
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 426 ord
  OPP: Norges bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache setter opp styringsrenten med 25 basispunkter til 4,00 prosent. Foto: Are Haram

  Beslutningen fra Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet var enstemmig. Dermed er lånekostnadene i Norge på sitt høyeste nivå siden 2008.

  Hevingen til 4 prosent skjer etter at inflasjonen målt år over år falt fra 6,4 prosent i juni til 5,4 i juli. Den underliggende kjerneinflasjonen, justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer, var i juli på 6,4 prosent år over år, ned fra 7,0 prosent i juni.

  Norges Bank tror også at det fortsatt trengs sterkere lut for å piske inflasjonen ned til målet på to prosent. I Pengepolitisk Rapport 2/23 skisserte banken en rentebane hvor renten settes videre opp til 4,25 prosent ved neste rentemøte den 21. september.

   Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

  Sentralbanken sier også at «dersom kronen blir svakere enn tidligere anslått, eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni for å få inflasjonen ned.»

  I etterkant av offentliggjøringen styrker den norske kronen seg med 0,2 prosent mot dollaren, til 10,58 kroner per dollar. Kronen styrker seg 0,1 prosent mot euroen, til 11,51 kroner euro. Mot kronen til nabolandene Danmark og Sverige styrker kronen seg henholdsvis med 0,2 og 0,3 prosent.

  Styringsrenten (foliorenten) er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et visst beløp. Per den 15. august hadde Norges Bank totalt 43,97 milliarder kroner i innskudd fra banker, ifølge Norges Banks balanseregnskap.

  Spår boligrentetopp mot jul

  Kyrre M. Knutsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, ser heller ikke på hevingen som noen overraskelse fra Norges Bank.

   – Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten. Vi er på det høyeste rentenivået på mange år, og rentetoppen er ennå ikke nådd, sier Knutsen.

  Han tror boligrenten vil nå toppen inn mot jul.

  – På den positive siden har mange har klart å tilpasse forbruket til de økte rentene. Arbeidsledigheten er lav, og sannsynligvis skal rentene og inflasjonen falle til neste år, sier han.

  – Vi er nok inne i den tøffeste fasen for privatøkonomien akkurat nå. Hvis vi klarer å stå dette av, vil vi være bedre rustet når det verste inflasjons- og rentetrykket gir seg.

  Sjeføkonomen er også overrasket over hvor godt Norges økonomi har holdt seg.

  – Med fire prosentpoengs renteoppgang kunne vi ha fått både et kraftig fall i boligmarkedet og i forbruket. Det har vi ikke fått. Trolig blir situasjonen noe verre før den blir bedre, så her handler det om å ta grep mens du kan, slik at vi kommer best mulig ut på andre siden.