<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Venter lav inflasjon og høy rente

SSB tror inflasjonstoppen er passert. Renten skal litt mer opp før den snur ned.

Publisert 8. sep. 2023 kl. 08.01
Oppdatert 8. sep. 2023 klokken 08.47
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 276 ord
NYE PROGNOSER: Forsker Thomas von Brasch, SSB. Foto: Are Haram

– De faktorene som bidro til høyere inflasjon har nå snudd. Elektrisitetsprisene har falt, svekkelsen av krona ser ut til å ha stoppet opp og inflasjonen internasjonalt er på vei nedover. Dette tyder på at rentetoppen er nær, sier Thomas von Brasch, forskningsleder i SSB.

SSB tror, i likhet med omtrent alle andre analytikere, at Norges Bank hever renten en siste gang, til 4,25 prosent.

Den norske kronen har styrket seg siden juni da SSB la frem forrige prognose.

– Vi ser ikke tegn til at valutakursen vil svekke seg ytterligere i tiden fremover. Dette taler for at vi når rentetoppen i år og at renta vil holde seg oppe det meste av 2024, sier Thomas von Brasch.

– Vi er ikke helt over kneiken. Rentebelastningen til husholdningene ventes å øke. Vi skal helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å se et like høyt nivå som det vi venter til neste år, legger han til.

Høyere inflasjonsprognoser

Den uvanlig høye inflasjonen har sammenheng med internasjonale forhold: blant annet er kronekursen, sammen med elektrisitetsprisene, en viktig driver bak de uvanlige prisøkningene.

I sine forrige prognoser ventet SSB at inflasjonen ville bli omtrent halvert fra i år til neste år. Det skulle skje, selv om SSB trodde at aktiviteten i norsk økonomi ville øke underveis.

Nå har SSB hevet sine inflasjonsprognoser for det nærmeste året med rundt 1 prosentpoeng. Kjerneinflasjonen blir 4 prosent neste år, men mot slutten av året synker den mot 3 prosent. 

Noe av årsaken er at SSB tror på et litt sterkere vekstbilde neste år enn i forrige prognose. Dessuten ligger lønnsveksten nå an til å bli høyere enn tidligere antatt. Også neste år blir lønnsveksten over 5 prosent, tror SSB nå.