<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nå ventes den tyske økonomien å falle

EU-kommisjonens nye prognoser indikerer tregere vekst enn tidligere ventet i eurosonen. I Tyskland ventes det nå økonomisk tilbakegang.

Publisert 11. sep. 2023 kl. 11.28
Oppdatert 11. sep. 2023 klokken 13.08
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 366 ord
NEDJUSTERT: Vekstprognosene for økonomien i eurosonen. Her euroskulpturen i Frankfurt. Foto: Bloomberg

EU-kommisjonen har senket prognosene for den økonomiske veksten i eurosonen, blant annet som følge av dystrere utsikter for den store tyske økonomien.

Forventningen nå er en BNP-vekst på 0,8 prosent i det 20 land store euroområdet. Tidligere var kommisjonens prognose en vekst på 1,1 prosent.

Også neste års BNP-estimat er senket med 0,3 prosentpoeng – til 1,3 prosent, ifølge Bloomberg.

«De siste dataene bekrefter at den økonomiske aktiviteten i EU har avtatt i første halvdel av 2023 på bakgrunn av de enorme sjokkene som EU har gjennomgått», skriver EU-kommisjonen, ifølge NTB.

I 2022 vokste eurosonens BNP med 3,3 prosent, etter 5,6 prosents vekst i 2021 og 6,1 prosents tilbakegang i coronaåret 2020.

Tysk nedgang

For Tyskland ventes det nå økonomisk tilbakegang i år, blant annet tynget av svakt forbruk og lavere investeringer i bygg og anlegg, ifølge Reuters.

EU-kommisjonen ventet tidligere at den tyske økonomien ville vokse med 0,2 prosent i år, men har nå revidert utsiktene. Forventningen nå er et tysk BNP-fall på 0,4 prosent.

Neste år ventes imidlertid et byks igjen, til 1,1 prosents vekst. Forrige prognose, fra tidligere i år, var imidlertid på 1,4 prosent.

Også Nederland kuttes kraftig. Her ventes økonomien nå å kun vokse med 0,5 prosent, mot en tidligere forventning på 1,8 prosent.

Spania og Frankrike er imidlertid blant landene som ventes å støtte veksten i år.

EU-kommisjonens inflasjonsanslag for i år er nå på 5,6 prosent, en liten nedjustering fra den forrige prognosen på 5,8 prosent, men godt over Den europeiske sentralbanks (ESB) inflasjonsmål på 2 prosent. Neste års inflasjon ventes å bli bittelitt høyere, på 2,9 prosent, ifølge Bloomberg.

Svakere enn først meldt

Før helgen viste nye tall fra Eurostat at den økonomiske veksten i eurosonen var svakere enn tidligere rapportert i andre kvartal.

BNP-veksten var på 0,1 prosent fra første kvartal og på 0,5 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. De opprinnelige tallene indikerte vekst på henholdsvis 0,3 og 0,6 prosent.

Veksten på årsbasis ble dermed den svakeste siden første kvartal 2021.

Torsdag er det klart for ny rentebeslutning fra ESB. På forhånd er forventningene at ESB vil holde rentene uendret – styringsrenten på 4,25 prosent og innskuddsrenten på 3,75 prosent. Den marginale utlånsrenten ligger på 4,5 prosent.

ESB vil dessuten presentere egne økonomiske prognoser torsdag.