<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vekst i norsk økonomi

Ferske SSB-tall viser at norsk økonomi vokste med 0,2 prosent i juli. – Det er egentlig et nytt tegn på stagnasjon, sier sjeføkonom.

Publisert 12. sep. 2023
Oppdatert 12. sep. 2023
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 554 ord
FERSKE SSB-TALL: Norsk økonomi vokste med 0,2 prosent i juli. Foto: Thomas Bjørnflaten

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastland-Norge vokste 0,2 prosent fra juni til juli. Det var vekst i reiselivsnæringer, tjenesteproduksjon og offentlig forvaltning. Samtidig fortsatte nedgangen i boliginvesteringene, og det var også et fall blant bygge- og anleggsvirksomhetene.

I forkant var det ventet noe svakere vekst i nøkkeltallet, både fra økonomer og fra Norges Bank. Over de siste to månedene er BNP-tallene samlet sett i tråd med Norges Banks estimater. 

– Husholdningenes konsum vokste i juli. Mange dro på ferie, og det var stor vekst i nordmenns konsum i utlandet, sier seksjonssjef i nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Videre understreker Sletten at tallene bør tolkes med varsomhet: 

– Siden mange avvikler ferie i juli, kan det være liten aktivitet i enkelte næringer, mens det er høy aktivitet i andre. Dette kan føre til større svingninger i tallene enn i mer normale måneder. Derfor bør tallene tolkes mer forsiktig enn ellers, sier Pål Sletten.

I mai vokste norsk økonomi med 0,5 prosent , etter et fall i BNP på 0,5 prosent i april. I juni var BNP i utgangspunktet uendret siden mai, men er nå revidert til en vekst på 0,1 prosent. 

STAGNASJON: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank mener ferske SSB-tall er et tegn på at norsk økonomi stagnerer etter flere år med svært høy vekst. Foto: Jan Inge Haga

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank mener dagens tall er et nytt tegn på stagnasjon i norsk økonomi. 

– Det er egentlig interessant at vi ser en liten vekst igjen etter at det var nullvekst måneden før. Dette er neppe et tegn på at nordmenn bruker masse penger igjen. Veksten er derimot såpass lav at det egentlig er nok et tegn på at norsk økonomi stagnerer etter flere år med svært høy vekst.

Endrer ikke renteutsiktene 

– I korte trekk bidrar ikke dagens tall til å endre noe på renteutsiktene, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Han mener man heller skal følge med på Norges Banks regionale nettverk nå på torsdag, og hvorvidt vekstutsiktene avviker fra Norges Banks prognoser. Hov påpeker at tallene så langt ikke ser ut til å avvike. Samlet sett ser utviklingen i realøkonomien ganske nøytral ut med tanke på rentebanen fremover. 

Gårsdagens inflasjonstall for august viste at inflasjonen på årsbasis falt til 4,8 prosent. Kjerneinflasjonen (konsumprisindeksen justert for avgiftsrendringer og uten energivarer – KPI-JAE) var på 6,3 prosent på årsbasis, ifølge SSB. Inflasjonen er dermed under Norges Banks forventning om inflasjon på 5,9 prosent i tredje kvartal.

– Isolert sett taler vekst på 0,2 prosent for høyere rentebane, sier Kyrre M. Knudsen. 

Han påpeker at gårsdagens inflasjonstall føyer seg inn i en rekke av tegn på at norsk økonomi endelig er i ferd med å kjøles ned. Disse tegnene betyr trolig langt mer for Norges Bank enn disse tallene, som tross alt er fra juli da svært mange var på planlagte utenlandsferier.

– Jeg tror derfor det er mest sannsynlig at Norges Bank som varslet kommer til å sette opp renten til 4,25% neste uken, men at de kommer til å nedjustere rentebanen noe – og at den vil indikere at første rentekutt kommer før sommeren neste år, sier Knudsen til Finansavisen.