<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

En uke full av viktige rentedommer

Onsdag kommer en ny rentedom fra den amerikanske sentralbanken og dagen etter går turen til Norges Bank.

Publisert 18. sep. 2023 kl. 10.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 321 ord
EN TUNG SENTRALBANKUKE: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forventer at Norges Bank hever renten på torsdag. Foto: Iván Kverme

Onsdag kveld rettes oppmerksomheten nok en gang mot rentebeskjeden fra den amerikanske sentralbanken. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forventer at Fed tar en pause, og dermed holder renten uendret i intervallet 5,25-5,50 prosent. Han understreker at de siste inflasjonstallene viste litt sterkere vekst i kjerneprisene enn forventet, samtidig som det var en litt blandet rapport som ikke rokket ved det som lenge har vært forventningene; nemlig en rentepause i september.

«Men det er ikke dermed sagt at Fed nå har kommet til veis ende. Den underliggende prisveksten er avtagende, men fortsatt for sterk. Vekstbildet for inneværende kvartal har tatt seg solid opp (jamfør korttidsmodellen til Atlanta Fed) – selv om vi ikke kan forvente at dette varer, men likevel – og arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt, til tross for pågående avkjøling», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Norges Bank

Torsdag er det ventet at Norges Bank vil heve renten med 25 basispunkter, til 4,25 prosent. Ved rentemøtet i august pekte Norges Bank nettopp mot en ny heving på september-møtet.

«Vi måtte ha sett store avvik i nøkkeltallene, og/eller store forstyrrelser i markedene, for at det skulle oppstått tvil om beslutningen. Men der er vi ikke. Slik vi bedømmer det, har utviklingen i både realøkonomien og den underliggende prisveksten her hjemme, vært godt i tråd med Norges Banks prognoser», skriver Handelsbanken.

England/Sverige

Torsdag kommer det også en ny rentebeskjed fra Bank of England, og her forventer Gonsholt Hov at renten heves med nye 25 punkter, til 5,50 prosent. Dette er ventet av et klart flertall av spurte analytikere, og prises også inn i markedet. Selv om arbeidsmarkedet kjøles mer ned, har lønnsveksten vært overraskende sterk i det siste. Dagen før beslutningen får vi også inflasjonstallene for august, som er ventet å vise ny oppgang i totalinflasjonen.

Denne uken er det også forventet at Riksbanken i Sverige vil heve styringsrenten til 4,00 prosent. Kjerneinflasjonen utenom energivarer falt mer enn ventet av markedet i august, men var fortsatt høyere enn anslått av Riksbanken.