<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dr. Doom mener ESB må heve renten

Nouriel Roubini, også kjent som «Dr. Doom», mener både ESB og BOE må heve renten mer enn bare 0,25 prosentpoeng for å få bukt med inflasjonen.

Publisert 18. sep. 2023 kl. 13.27
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 472 ord
VIL HA HØYERE RENTER: Nouriel Roubini aka «Dr. Doom». Foto: Bloomberg

Den kjente og pessimistiske økonomen Nouriel Roubini mener at både Den europeiske sentralbanken (ESB) og Bank of England (BOE) må fortsette å heve rentene for å unngå stagflasjon, som vil si stagnasjon i den økonomiske veksten, kombinert med høy inflasjon, skriver Bloomberg. 

Roubini, som fikk kallenavnet «Dr. Doom» etter at han i 2006 påsto at «boligprisene ville ødelegge amerikansk økonomi», to år før misligholdt boliggjeld utløste den globale finanskrisen, hevder at den nylige økningen i oljeprisene vil holde inflasjonen høy, og at enhver diskusjon om å lete litt på pengepolitikken vil være for tidlig.

Roubini mener at både ESB og BOE møter større utfordringer enn Fed, ettersom inflasjonen fortatt er høy og veksten er fallende. 

– BoE bør heve renten helt til 5,75 prosent, sier Roubini til Bloomberg Television. 

Roubini er professor i økonomi og internasjonal business ved New York University's Stern School of Business.

– Forteller oss at de er usikre

Foreløpig ligger styringsrenten i Storbritannia på 5,25 prosent, men det er ventet at det vil komme ytterligere en renteheving til torsdag denne uken. Men i det siste har det kommet Roubini oppfatter som duete signaler fra BoE, noe han anser som et problem. 

– Signalene forteller oss at de er usikre på om de vil heve renten mer. Hvis det skjer, kan inflasjonsforventningene løsne. Det kan oppstå en ekte stagflasjon, sier økonomen. 

I det siste har BoE endret guidingen ettersom økonomien har begynt å bremse opp. Produksjonen falt i juli, og arbeidsledigheten øker. Dette har gjort at flere nå snakker om at rentene vil forbli høye lenger enn tidligere antatt, i stedet for å gjennomføre flere økninger for å dempe inflasjonen. 

Ved forrige måling var inflasjonen på 6,8 prosent i Storbritannia, godt over målet på 2 prosent. 

Også i eurosonen er inflasjonen langt over målet, noe Roubini mener byr på problemer.

– Dette er et dilemma for både ECB og BOE. På den ene siden vil den avtagende økonomiske aktiviteten kanskje føre til at de stopper nå. På den andre siden, hvis inflasjonen forblir mye høyere enn målet, må de kanskje øke rentene mye mer, sier han og legger til at hvis det ikke kommer flere rentehevinger kan «frigjøre» inflasjonen og det kan bli ekte stagflasjon.

Ikke ferdig i USA

For USA derimot virker det som om det går fint mot en myk landing, men økonomen advarer likevel mot de som forventer rentekutt tidlig neste år. I stedet for kan det komme rentehevelser, tror Roubini, som spår at de eventuelt første kuttene i styringsrente i USA vil komme ved midten av året. 

– De kan ikke si at de er ferdige. Kjerneinflasjonen øker, oljeprisene stiger og det er potensial for enda en økning, sier han. 

Strukturelle endringer i den globale økonomien, fra aldrende demografi til geopolitikk i forsyningskjeden, tror Roubini at vil bidra til å holde inflasjonen høy. Som et resultat må sentralbankene øke sitt inflasjonsmål fra 2 prosent til 3 eller 4 prosent, legger han til.