<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norges Bank selger mer kroner

Igjen øker Norges Bank sitt daglige kronesalg. Fra nyttår ligger det an til mer enn en halvering.

  Publisert 31. okt. 2023 kl. 10.00
  Oppdatert 31. okt. 2023 klokken 10.02
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 345 ord
  SNART NED: Neste års oljepengebruk over statsbudsjettet tilsier at Ida Wolden Bache og Norges Bank fra nyttår vil mer enn halvere sitt daglige kronesalg. Foto: Are Haram

  Norges Bank øker sitt kronesalg fra oktober til november. Etter daglige salg for 1,2 milliarder kroner daglig i oktober, skal det selges 1,4 milliarder kroner daglig i november, melder Norges Bank.

  Kronesalget skjer etter at oljeselskapene har innbetalt sine skatter i norske kroner, midler som i sin helhet først er vekslet om fra dollar og euro til kroner. En del av dette «beholdes» av staten, ved at det går til dekning av underskuddet på statsbudsjettet. Resten må veksles tilbake til valuta igjen for investering i Oljefondet. 

  Gjennom forrige vinter og vår sank det daglige beløpet betydelig, etter at olje- og gassprisene stabiliserte seg og delvis sank. Den foreløpige bunnen ble nådd på 1,0 milliard kroner daglig i august og september, før ny olje- og gassprisoppgang har økt de løpende skatteinnbetalingene fra oljeselskapene.

  Halveres, minst

  Ut fra prisutviklingen, og de tilhørende skatteinnbetalingene, samt regjeringens prognoser for sitt statsbudsjettunderskudd, vil beløpene stige noe frem mot nyttår. Neste år vil så Norges Bank måtte veksle langt mindre enn i år. 

  Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets anslo for en måned siden overfor Finansavisen at vekslingsbehovet vil bli mer enn halvert:

  «Departementet må derfor selge 112 milliarder kroner for valuta som overføres til fondet. Det tilsvarer 460 millioner kroner pr. dag i 2024», anslo Aamdal på bakgrunn av prognosene fra statsbudsjettet.

  Fordi også Finansdepartementet selvsagt har sett dette, har det vært spekulert i om Norges Bank ville glatte ut økningen, og heller holde omtrent stø kurs ut høsten. Slik ser det ikke ut til å gå nå.

  Plager kronen

  Selv om kronesalget mer enn overgås av den motsatte vekslingen fra valuta til kroner fra oljeselskapene, har nyhetene om kommende måneds kronesalg tidvis svekket kronen. En årsak er at oljeselskapene lang tid i forveien vet hvilke kronebehov de har for de kommende skatteterminene, og dermed kan veksle i ro og mak. I hvert fall frem til i år, ser det ikke ut til at Finansdepartementet har gitt Norges Bank samme «heads up» om utsiktene, slik at Norges Bank har hatt dårligere tid på seg til å veksle tilbake.