<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bråstans gir rentekutt

SSB venter høyere inflasjon men bråstopp i boligbyggingen. Det gir raskere rentekutt.

Publisert 8. des. 2023 kl. 08.02
Oppdatert 8. des. 2023 klokken 08.06
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 157 ord
Forsker Thomas von Brasch, SSB. I bakgrunnen Julia Skretting og Roger Hammersland, Statistisk sentralbyrå, SSB Are Haram

SSB hever sine anslag for inflasjonen for 2024. Likevel venter Byrået også at rentene snart skal ned.

Forrige gang ventet SSB en lønnsvekst på 5,1 prosent neste år. Dette er nå hevet til 5,4 prosent. Det er langt over hva bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter, 4,5 prosent.  Da trodde SSB også på en inflasjon og en kjerneinflasjon på 4,0 prosent i 2024. Dette ville bidra til at styringsrenten ble liggende uendret gjennom det meste, kanskje hele, neste år.

Rentekutt til sommeren

Nå er inflasjonsprognosen hevet til 4,5 prosent. Likevel senker SSB sin renteprognose.

– Bråstopp i boligbyggingen og svake vekstutsikter, kombinert med fallende renter og inflasjon hos våre handelspartnere, gjør at rentetoppen mest sannsynlig er nådd. Vi venter at styringsrenta blir liggende på dagens nivå til midten av 2024, før den gradvis reduseres, sier Thomas von Brasch.

SSB nesten halverer sitt anslag for fastlands-BNP i 2024, fra 1,7 til 0,9 prosent. Det skyldes særlig at byggenæringen er stanset helt opp.