<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mindre moro for svina

Publisert 20:00 20. nov. 2023
Oppdatert 08:44 23. nov. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 393 ord
Foto: NTB

Dette var Trygve Hegnars leder tirsdag 21. november 2023.

Tine har en søt og falsk reklame gående på de kommersielle fjernsynskanalene. Bonden står opp klokken kvart over fem for å gjøre jobben i fjøset, vises det, som hans far før ham, og hans far før ham igjen. Kjærligheten til dyrene gir den beste smaken.

Så idyllisk er det imidlertid ikke for melkebøndene for tiden. Det er kjent at melkebøndene skal få 2.000 kroner ekstra, på toppen av kjøttprisen, for hver kalv de slakter ned, fordi fryselagrene renner over med storfekjøtt. Samtidig er det blitt flere tusen tonn svinekjøtt på fryselagrene også.

Svinebøndene vil imidlertid ikke slakte ned svina. De har heller bestemt at alle med purker skal redusere bedekningen med 5 prosent, og la hver 20. fødebinge stå tom.

Mindre svinemoro og mindre svinekjøtt. Så skal slaktevekten på grisene ned.

Samtidig løper bondelagsledere og en del politikere rundt og krever at bøndene må produsere mer. De vil ha større overskudd med statens hjelp.

Men en rystende reportasje i Nationen viser at melkebøndene er midt i et horror show.

Det siste året er det lagt ned fem melkebruk hver uke, og melkebonde Steinar Skotte gir nå opp. Basert på (trolig) villedende politikk og prognoser, har han investert 14 millioner kroner i et nytt fjøs hvor han har 38 årskyr med en melkekvote på 340.000 liter i året.

Når han selger melkekvotene, får han forhåpentligvis så mye at en del av gjelden forsvinner.

Men det sjokkerende ligger ikke der. Når melkebonde Skotte gir opp, har han en 80 prosent stilling som kirketjener og en 20 prosent stilling i brannvesenet.

«Når ein jobbar 2,5 gonger så mykje for ikkje å tene ei krone, så har det ikkje livets rett», sier han.

Barna har selvfølgelig sagt at de ikke vil overta gården.

Likevel hører vi daglig fra Sp og bondeorganisasjonene at vi i Norge må produsere mer mat.

Som norske skattebetalere må man betale med høyere matpriser og større statlige tilskudd til jordbruksoppgjøret.

Import fra utlandet skal tas ned ved høyere importtoll, og Norge skal produsere mer.

Av hensyn til beredskap, selvforsyning og alt det andre bøndene finner på.

Men tallene viser at antallet bruk med jord i drift har falt til 36.000, og det går bare nedover.

Kirketjenere er det vel egentlig også nok av. Mens renten på lån melkebøndene ikke burde tatt opp, nå bare øker.

Redusert bedekning er tingen. Ikke mer penger. Mange kommer dit.