<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 24. okt. 2019 kl. 21.56
Oppdatert 19. jan. 2020 klokken 11.24
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 542 ord
BESKYTTER POSISJONEN: Ikke overraskende ser man at de dominerende leverandørene, sammen med Norgesgruppen, er motstandere av at loven skal tolkes strammere og håndheves hardere, skriver Kolonial.no-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas. Foto: Iván Kverme

Hegnars angrep på konkurranseloven

Forskjellene i innkjøpsprisene i Norge er altfor store til å forklares med volumrabatter, skriver Kolonial-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas.

Det kan være nyttig med en kort beskrivelse av situasjonen i dagligvaremarkedet, i håp om få debatten på et nyansert og nyttig nivå.

Konkurranseloven §11 forbyr i dag dominerende aktører å gi ulike innkjøpspriser (prisdiskriminering) dersom det skader konkurransen. Det betyr altså at Orkla i utgangspunktet ikke kan sette prisene til Coop, Rema, Norgesgruppen og Kolonial.no helt fritt etter eget forgodtbefinnende. De har et ansvar som dominerende aktører for å ikke skade konkurransen.

Det er verdt å nevne at den samme paragrafen finnes i alle konkurranselover i EU, og den er der av en grunn

På Trygve Hegnars lederplass kan det virke som han mener denne paragrafen ikke skal overholdes. Det blir i hvert fall absurd at han argumenterer mot en ny lov mot prisdiskriminering, når denne allerede eksisterer. Det er verdt å nevne at den samme paragrafen finnes i alle konkurranselover i EU, og den er der av en grunn.

Årsaken er at dominerende aktører – som Orkla, Ringnes og Tine er blant dagligvareprodusentene i Norge – ikke skal kunne misbruke sin posisjon ved å fremtvinge lojalitet til sine varer gjennom rabattsystemer som gir prisforskjeller. Ikke overraskende ser man derfor at de dominerende leverandørene, sammen med Norgesgruppen, er motstandere av at loven skal tolkes strammere og håndheves hardere. De mindre kjedene i markedet, som Coop, Rema og Kolonial.no, er for en strammere håndheving.

Debatten som pågår nå dreier seg om når prisforskjeller skader konkurransen. Noen prisforskjeller kan lett forklares. Et enkelt eksempel er volumrabatt dersom volum gir lavere kostnad, for eksempel i distribusjon. Det er ingen som mener at man ikke kan gi slike kostnadsbaserte rabatter. Hegnars eksempel om at det ikke bør være lik enhetspris på ti brus mot 10.000, er likevel helt skivebom i diskusjonen. Vi snakker om markeder hvor innkjøpte volumer er så store at det ikke lenger er stordriftsfordeler. Altså ikke ti flasker mot 10.000, men 1 million mot 2 millioner.

Forskjellene i innkjøpsprisene i Norge er altfor store til å forklares med volumrabatter forankret i kostnadsforskjeller. Ingen andre sammenlignbare land har så store forskjeller i innkjøpsbetingelser, og ingen har så høy markedskonsentrasjon i både leverandørleddet og detaljistleddet. Dersom årsaken i stedet er at Norgesgruppen gis en selektiv lojalitetsrabatt, som i utgangspunktet også skulle gjelde øvrige kjeder, så kan dette være i strid med §11. Leverandørene oppnår da et høyere totalt prisnivå på sine varer, i tillegg til å skape en skjevhet i konkurransen mellom kjedene.

Å håndheve konkurranseloven og med det sikre at alle aktører konkurrerer på like vilkår, er kapitalismen på sitt beste

Å håndheve konkurranseloven og med det sikre at alle aktører konkurrerer på like vilkår, er kapitalismen på sitt beste. Det gir åpning for små aktører til å presse de etablerte aktørene. Dessverre har det vært nesten umulig å etablere seg i det norske dagligvaremarkedet, fordi håndhevingen av §11 har vært ikke-eksisterende.

Det har ingenting med Stalin å gjøre, og det er et villspor som jeg håper Hegnar kommer seg raskest mulig ut av. Hardere håndheving og presisering av konkurranseloven vil gavne både konkurransen og ikke minst forbrukerne i Norge, som vil få lavere priser og bedre utvalg i handledisken både på nett og i butikk.

Karl Alveng Munthe-Kaas

Adm. direktør i Kolonial.no

Svar: Innsenderen bør kanskje opplyse om at han snakker for sin syke mor, Kolonial.no, som går dårlig. Derfor ønsker/krever han bedre/lavere innkjøpspriser. Red.