<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finanstilsynet slutter seg til ESRB-anbefaling

Finanstilsynet slutter seg til ESRB-anbefalingen knyttet til sårbarheter innen næringseiendom.

Publisert 27. jan. 2023 kl. 13.57
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 152 ord

Finanstilsynet slutter seg til anbefalingen fra Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) om sårbarheter innen næringseiendom. Det fremgår av en melding fra tilsynet fredag, hvor det vises til at ESRB har publisert en anbefaling om risiko knyttet til sårbarheter i næringseiendomsmarkedene i EU/EØS-området.

«ESRB anbefaler at EU og nasjonale myndigheter styrker overvåkingen av risiko innenfor næringseiendom, og iverksetter tiltak innen både mikro- og makrotilsyn for å håndtere identifiserte sårbarheter», heter det i meldingen.

ESRBs anbefalinger bygger på analyser som viser at risikoer knyttet til næringseiendom vil kunne få en alvorlig innvirkning på det finansielle systemet og realøkonomien i EU/EØS-området.

«ESRB vurderer at sektoren er sårbar for økende finansieringskostnader, høyere inflasjon og svakere økonomisk utvikling som følge av Russlands invasjon av Ukraina. I tillegg påvirkes næringen av endringer og nye krav knyttet til klima og bærekraft. Problemer i sektoren kan også forsterkes gjennom sammenkoblinger med banker og andre finansinstitusjoner, og på tvers av landegrenser», opplyses det.

(TDN Direkt)