<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ledighetsøkning bremses av få nybygg

Kontorledigheten i Oslo har steget fra 5,5 til 5,7 prosent siden nyttår, viser en telling fra Union. Få nybygg hindrer en større ledighetsøkning.

  Publisert 8. mars 2023 kl. 14.33
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 275 ord
  DET BYGGES: Men første del av gigantprosjektet Construction City på Ulven står ikke klart før i 2025. Før den tid kommer det lite nytt areal ut i markedet. Foto: Eivind Yggeseth

  «Kontorledigheten i Oslo bunnet ut på 5,5 prosent ved årsskiftet, og vi ser nå at ledigheten er i ferd med å stige. Ledigheten teller i dag 5,7 prosent, noe som er i tråd med våre prognoser fra i høst», skriver næringsmegleren Union i en ny oppdatering.

  Om eiendomsbesitterne hadde bygget som normalt – det vil si 120.000 kvadratmeter i året i Oslo, Asker og Bærum, basert på et gjennomsnitt siden 2000 – ville ledigheten antagelig steget mer. 

  Men byggingen er på ingen måte normal: i år ferdigstilles 50.000 kvadratmeter, og neste år kommer rundt 60.000 kvadratmeter.

  «Siden det typisk tar 18 til 24 måneder å ferdigstille et kontorbygg, blir det stadig mindre sannsynlig at volumet på nærmere 60 000 m² i 2024 vil øke noe særlig», skriver Union, og legger til at nærmere halvparten av dette arealet ennå ikke er utleid.

  Topp på 7 prosent?

  Ikke før i 2025 skjer det noe av betydning, med første trinn av Construction City på Ulven samt A- og D-blokken i det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum.

  I alt tyder prognosen på 185.000 nye kvadratmetere, om ikke regjeringskvartalet blir forsinket igjen. Der har forsinkelsene allerede vært flere, og Union «blir ikke overrasket om ferdigstillelsen forskyves ytterligere».

  Kontorledigheten i sentrum er nå 4,7 prosent, ifølge Union. I den østre randsonen av byen, som hadde en gjennomsnittlig ledighet på 9 prosent mellom 2010 og 2021, er ledigheten redusert til 7 prosent – omtrent likt som i den vestre randsonen.

  Union tror at den samlede kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum topper ut på rundt 7 prosent i 2025.

  «Selv om dette er betydelig opp fra dagens nivå, er det ikke særlig høyt i et historisk perspektiv», heter det.