<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatet raste for Olav Thon Eiendomsselskap

Eiendomsselskapets resultat før skatt stupte til 234 millioner kroner, ned fra 2,5 milliarder første kvartal i fjor.

  Publisert 24. mai 2023 kl. 12.21
  Oppdatert 24. mai 2023 klokken 17.29
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 265 ord
  RESULTATFALL: Olav Thon grunnla Olav Thon Eiendomsselskap i 1982 og har vært styrets leder siden. Foto: NTB

   

  Olav Thon Eiendomsselskap hadde netto leieinntekter på 851 millioner kroner i første kvartal, opp fra 718 millioner kroner i samme periode i fjor, fremgår det av selskapets kvartalstall.

  Resultatet før skatt falt betraktelig, til 234 millioner kroner, fra 2.468 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det tilsvarer et resultatfall på omtrent 90 prosent. Fjorårets sterke resultat skyldtes blant annet at verdien av investeringseiendommene økte kraftig.

  Resultatet før skatt, verdiendringer og valuta ble 594 millioner kroner, mot 532 millioner.

  «Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved kvartalsskiftet var konsernets egenkapitalandel 52 prosent, og likviditetsreserven var 4.571 millioner kroner», heter det i rapporten. Tilsvarende tall for første kvartal i fjor var henholdsvis 52 prosent og 6.314 millioner.

  Omsetningshopp på kjøpesentre

  Omsetningen i kjøpesenterporteføljen var 12.839 millioner koner, opp fra 11.818 millioner i samme kvartal i fjor, noe som utgjør en økning på 8,6 prosent.

  Konsernet overtok i januar 50 prosent av Sørlandssenteret i Kristiansand kommune, og er etter dette eneeier av senteret.

  Olav Thon Eiendomsselskap er den største aktøren innenfor kjøpesentre i Norge, og er også en betydelig aktør i det svenske kjøpesentermarkedet. Konsernet eier dessuten næringseiendom, inkludert utleieboliger, primært i Oslo.

  Olav Thon Eiendomsselskap

   

  (Mill. kr)1. kv./231. kv./22
  Netto leieinntekter851,0718,0
  Driftsresultat569,02.022
  Resultat før skatt234,02.468
  Resultat etter skatt182,01.941

  Verdinedgang

  Verdien på konsernets investeringseiendommer ble i første kvartal nedjustert med 197 millioner kroner, mot tidligere 1.269 millioner.

  Verdinedgangen forklares i hovedsak med at gjennomsnittlig avkastningskrav i verdivurdering av eiendomsporteføljen økte fra 5,1 prosent til 5,3 prosent.

  «En betydelig vekst i leieinntektene demper verdinedgangen på eiendomsporteføljen betydelig», heter det.

  Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører gjennom Thon Hotels.