<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skriver opp verdiene med 2,48 mrd. svenske kroner

Er det et vendepunkt, skriver ledelsen i selskapet etter at det i første kvartal skrev opp eiendomsverdiene med 0,8 prosent, tilsvarende 2,48 milliarder svenske kroner.

Publisert 24. apr. 2024 kl. 08.07
Oppdatert 24. apr. 2024 klokken 13.45
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 376 ord
STØRSTE HEIMSTADEN BOSTAD-AKSJONÆR: Ivar Tollefsen. FOTO: Iván Kverme

Den sterke driften og moderat økende yield-nivåer, gjorde at selskapet skrev opp eiendomsporteføljen med 0,8 prosent i første kvartal, mot ned nedskrivning på 3,9 prosent i fjerde kvartal. Det utgjør 2,48 milliarder svenske kroner, og eiendomsporteføljen er nå verdt 330 milliarder svenske kroner.

Selskapet hadde leieinntekter på 3,87 milliarder, opp fra 3,61 milliarder i første kvartal i fjor, og et driftsresultat på 2,57 milliarder, opp fra 2,32 milliarder.

Heimstaden Bostad

(Mill. SEK) 1.kv.24 1.kv.23
Driftsinntekter 3.871 3.610
Driftsresultat 4.628 -11.318
Resultat før skatt 1.320 -14.157

Antall boliger i porteføljen er 162.346 mot 159.089 for ett år siden.

Gjeldsgraden økte til 56,3 prosent, en oppgang fra 52,7 prosent, og rentedekningsgraden var 1,9 mot 3,2 ett år før.

Økte salgspriser

Boliger som ble solgt fikk salgspriser 31,5 prosent høyere enn bokførte verdier.

«Vi er glade for at driften i første kvartal og en stabilisering av eiendomsverdiene signaliserer et trendskifte for boligverdier. Selv om vi er optimistiske rundt økonomien og markedstrender, er vi fortsatt forsiktige, og planlegger ikke for en rask bedring. Men vi har observert en lettelse i markedssentimentet og økt interesse fra institusjonelle investorer for å igjen investere i boligmarkedet,  ettersom de ser en kommende bedring», skriver selskapet i rapporten.

SER BEDRE TIDER: Men Heimstaden Bostad-sjef Helge Krogsbøl planlegger ikke for raskt oppgang. Foto: Eivind Røhne

Selskapets leieinntekter økte med 5,2 prosent kvartalet målt mot samme periode året før, og leiene løftet seg i alle markedene selskapet er i.

Selskapet har solgt eiendommer for 2,4 milliarder svenske kroner, og dette ga 600 millioner mer i salgssum enn det de bokførte verdiene tilsa. I første kvartal selskapet solgt 265 boliger for 1,1 milliarder. Disse gikk for 31,5 prosent mer enn det de var bokført med. 

«Vi er i rute med å nå målet vårt om å selge for 20 milliarder innen 2025, og vi forventer økte volumer de kommende kvartalene», heter det i rapporten.

Droppet utbytte

Heimstaden Bostad har ikke betalt utbytte, hvilket har ført til at morselskapet, Heimstaden, ikke betaler utbytte til hybridkapitalinvestorer og preferanseaksjeeiere. 

Da dette ble kjent, falt verdien av preferanseaksjene med 30 prosent, og siden toppen er nedgangen på 75 prosent. 

Selskapets gjeld, inkludert hybridkapital, var på 200 milliarder.