<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tyvedobler salget i år

Smittevernsselskapet EpiGuard tyvedobler omsetningen i år. Det skyldes ikke bare coronaviruset.

Publisert 4. mai 2020 kl. 21.35
Oppdatert 7. mai 2020 klokken 09.32
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 545 ord
I FORSKNINGSPARKEN: Statsminister Erna Solberg på EpiGuard-stand med produktet EpiShuttle allerede i 2016. EpiGuards grunnlegger Fridtjof Heyerdahl til høyre. Foto: NTB Scanpix

Mandag ettermiddag var det eksportbedriftenes tur: Kongsberg Gruppen, Yara og medisinutstyrsselskapet EpiGuard var blant bedriftene som ga innspill til næringsminister Iselin Nybø, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Dere lager utstyr til transport av smittefarlige pasienter. Hvordan påvirker coronakrisen ditt selskap?

– Sikker transport av smittefarlige pasienter – både til sykehus, innad i sykehus og mellom sykehus – er essensielt for å kunne håndtere corona uten å smitte andre og dermed sette transportsystemet ut av spill, fastslår Ellen Cathrine Andersen, adm. direktør i EpiGuard.

ØKT AKTIVITET: Ellen Cathrine Andersen, EpiGuard. Foto: EpiGuard

– Vi har opplevd en 20-dobling i etterspørselen av vårt viktigste produkt, EpiShuttle, sammenlignet med fjoråret. Vi omsatte for 4,9 millioner kroner i 2019, og vi vil omsette for 80-100 millioner kroner i 2020, hvis alt går som det ser ut akkurat nå.

Noe av denne økningen ville trolig kommet uavhengig av corona, påpeker Andersen, da EpiShuttle ble lansert for kun to år siden og mange jobber med å bygge opp dette leddet i pandemiberedskapen.

– Likevel er det de nylig allokerte midlene til å bekjempe corona som gjør at mange kunder vi har hatt dialog med en stund, nå får muligheten til å bestille EpiShuttle.

– Hvor trykker skoen mest?

– Akkurat nå jobber vi mest med å øke produksjonskapasiteten.

Helse som næring

– Hva er dine innspill til regjeringen?

– Vi tror det er et stort potensial i å satse ytterligere på helse som næring, stimulere og tilrettelegge for mer eksport av norske helseprodukter og øke produksjon i Norge. Helse er et veldig globalt marked, og det er ikke like konjunkturavhengig som andre næringer. Helse egner seg derfor godt for en langsiktig eksportrettet satsing, mener Andersen.

– I forbindelse med dette møtet har våre innspill fremfor alt vært at Norge må satse videre på viktige næringsklynger som Norway Health Tech og treffsikre finansieringsordninger. Vi har også belyst viktigheten av å ha et hjemmemarked, og hvordan det hjelper en global startup som oss å ha tunge statlige og statseide aktører på kundelisten når vi satser globalt.

Styrke klyngen

– Hva kan myndighetene gjøre for ditt selskap, og hva må dere gjøre selv?

– Selv må vi øke produksjonen og drive målrettet salgs- og markedsføringsarbeid. Norske myndigheter kan for sin del gjerne ytterligere styrke klyngearbeidet. Norske næringsklynger er grobunn for mange livskraftige eksportrettede teknologiselskaper, sier Andersen.

– Vi setter også stor pris på den hjelpen vi får til å finne innganger til helsemarkedet i ulike land. Det er nemlig store ulikheter landene imellom, og da er det viktig å få hjelp fra Norway Health Tech og Team Norway for å gi oss innsikt i det lokale helsevesenet, deres finansieringsordninger, og lokale regulatoriske krav. Dette kunne vi gjerne sett mer av. Vi skulle gjerne fått mer hjelp med å opprette kontakt med nøkkelpersoner i de enkelte landene.

– Er det noe du håper andre deltagere på innspillsmøtet spør om, men helst ikke vil spørre om selv?

– Nei, vi har en god og åpen dialog med myndighetene, og opplever at vi får god hjelp tilbake.

Mini-CV

Navn: Ellen Cathrine Andersen (født: 1970).

Stilling: Adm. direktør i EpiGuard.

Bakgrunn: Har jobbet i EpiGuard som CEO i cirka ett år. Kommer fra jobben som Business Unit Director Immunology i AbbVie AS og har tidligere jobbet som salgsdirektør og supplydirektør i Yara Praxair, et industrigasselskap. Utdannet sykepleier og markedsøkonom.

Aktuell: Coronakrisen og innspill til Næringsdepartementet.