<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ber Sanner handle kjapt

– Tiden er vår verste fiende her, så det er ingen tid å miste, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke, og ber staten ta mer av permitteringskostnadene.

Publisert 25. jan. 2021
Oppdatert 25. jan. 2021
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 590 ord
SER INGEN GRUNN TIL Å VENTE: Ivar Horneland Kristensen og Virke ber om lettelser umiddelbart. Foto: Iván Kverme

Virke og NHO ber om at regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner igjen dekker kostnadene ved permittering fra tredje dag.

– En nedstengning på tre timers varsel, som mange virksomheter i Oslo-regionen opplevde i helgen, krever også at regjeringen tar grep for å kompensere virksomhetene, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. 

– Virke har stilt tydelig krav til regjeringen om å redusere arbeidsgiverperioden for nye permitteringer fra ti til to dager. Det er fordi virksomhetene vil sitte igjen med store lønnskostnader i stengte virksomheter, og dette må de kompenseres for.

– Har regjeringen gitt signaler om at dette vil bli innfridd?

– Vi opplever at vi har en god dialog knyttet til dette, men vi er også utålmodige på å få det på plass så raskt som mulig, så vi vil følge dette opp tett fremover. Det er stor uforutsigbarhet nå, så vi må lage ordninger som står seg over tid. Vi vil gjerne minne om at tiden er vår verste fiende her, så det er ingen tid å miste, sier Virke-direktøren.

400.000 i de 25 kommunene

– Hvor mye utgjør de smittevernkostnadene og andre kostnader som i dag ikke regnes som faste, og som Virke og NHO vil skal inngå i de faste kostnadene som staten dekker 80 prosent av?

– Det er for tidlig å si noe om nå. I første omgang rammer dette mange arbeidsplasser. I de 25 kommunene som har innført strengere smitteverntiltak etter 23. januar arbeider over 400.000 arbeidstagere i bransjer som er berørt av smitteverntiltakene, hvorav rundt 90.000 har en jobb som er av en slik art at de må være fysisk til stede på jobb for å utføre den.

– Nå blir butikker i Oslo-regionen pålagt å stenge, etter utbruddet i Nordre Follo. Men hvor mye av fallet i omsetningen i rammede bransjer under coronakrisen skyldes myndighetenes tiltak mot smitte, og hvor mye at folk ville vært mer forsiktige uansett?

– Det er vanskelig å svare på. Handelen har hatt god vekst i 2020, og netthandelen har nådd nye rekorder. Vi vet at ord har makt, og signalene fra regjeringen har mye å si. Det vi har sett i en spesielt hardt rammet bransje, som kultursektoren, er at til tross for at man utarbeider gode smitteverntiltak, så er oppfordringen om å holde seg hjemme ofte styrende. Derfor er det viktig med varige og fleksible ordninger for å kompensere virksomhetene, sier Horneland Kristensen.

Internett, tiltak mot biler, pandemi

– Skyldes hele fallet i handelen i Oslo pandemien og tiltakene mot den, eller noe også konkurranse fra netthandel og dårligere forhold for bilistene?

– Sentrumshandel har lidd under corona, som følge av mindre mobilitet og av at vi jobber hjemmefra. Det har vært vekst i både butikkhandel og netthandel, men i noen kategorier har det vært nedgang, som klær, sko, gull og ur.

– Fører pandemien til at bedriftene blir kompensert for omsetningsfall som skyldes netthandel og dårligere forhold for bilistene?

– Kompensasjonsordningen ser på omsetningsfall generelt, og tar ikke hensyn til slike kriterier.

– Vil det være like mange ansatte i varehandelen etter pandemien?

– Varehandelen har over tid hatt en nedgang i antallet ansatte. Under pandemien har deler av varehandelen oppbemannet, men det er ikke nok til å redusere langtidsvirkningene av økt digitalisering og grensehandel, sier Horneland Kristensen.

Mini-CV

Navn: Ivar Horneland Kristensen (født 1968).

Stilling: Adm. direktør i Virke.

Bakgrunn: Tidligere generalsekretær i Tekna, styreformann i Teknisk Ukeblad og direktør i Nordic Innovation. Utdannet ved Norges Handelshøyskole, Universitetet i Agder og Høgskolen på Vestlandet. MBA innen endringsledelse ved BI og bærekraftig innovasjon i sjømatnæringen ved NHH.

Aktuell: Nedstengningen i Oslo-området.