<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Dette er ikke tiden for å sitte på gjerdet!

Utsiktene er veldig gode, og mulighetene er mange, sier Richard Øverland, regiondirektør i Manpower, som følger utviklingen i arbeidsmarkedet tett.

Publisert 19. sep. 2019 kl. 13.11
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 599 ord
BANK OG FINANS: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer viser at utsiktene innen bank og finans og offentlig sektor er en økning i ansettelsestakten på 12 prosent. Foto: NTB Scanpix

 – Dette er ikke tiden for å sitte på gjerdet! Utsiktene i finanssektoren, industrien og i offentlig sektor er veldig gode, og mulighetene er mange, sier Richard Øverland er regiondirektør i Manpower. 

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er det mest optimistiske på åtte år, og det er i finanssektoren, offentlig sektor og i industrien at flest ser etter folk. Øverland mener det nå er gode muligheter for å lande sin første jobb, eller for å bytte mellom jobber. 

Arbeidsmarkedsbarometeret viser at utsiktene innen bank og finans og offentlig sektor er en økning i ansettelsestakten på 12 prosent. For industrien er tallet 14 prosent, en økning på tre prosentpoeng fra forrige kvartal og seks prosentpoeng fra samme tid i fjor. 

Sterkest vekst 

Finans er blant sektorene som opplever sterkest vekst – og ikke minst er det økt etterspørsel etter kompetanse i bankene. Øverland er klar på hvilken kompetanse som er spesielt relevant. 

– De store finansinstitusjonene ser etter flere ansatte. Noe har nok sammenheng med et stadig sterkere fokus på Compliance, og spesielt hvitvasking. Det har blusset veldig opp de siste årene med nye AML-regler (Anti Money Laundering), hvor bankene er nødt til å ansette flere med både juridisk og økonomisk kompetanse. På generell basis er bakgrunn fra økonomi- og finansfag ettertraktet, sier Øverland og legger til: 

– Også for nyutdannede er det gode muligheter. Øverland mener den teknologiske utviklingen de siste årene har skapt nye behov for kompetanse, og at dette er en trend som kommer til å fortsette. 

– Selv om bankene har blitt nærmest fulldigitale i møte med kundene, med få fysiske kontaktpunkter som filialer, så har det oppstått nye behov for å håndtere kundens behov i bakkant. Dette i kombinasjon med økonomisk vekst gjør at bankene trenger flere mennesker til kundesentre enn før. En jobb på et kundesenter i en bank i dag krever ofte tung fagkompetanse, og er noe helt annet enn det mange tidligere har forbundet med kundeservice. Både nyutdannede, kandidater med litt erfaring og spesialiser er alle etterspurt. 

– Nå er riktig tidspunkt for å løfte blikket og se mulighetene. 

En god startblokk 

Også i offentlig sektor er etterspørselen stor etter arbeidskraft. Ifølge Øverland kan en jobb i det offentlige være en god start på karrieren. 

– Det offentlige er et egnet sted å bygge erfaring – man får gjerne mange spennende oppgaver og mye ansvar fort. Mange bakgrunner er spesielt ønsket, som økonomi, regnskap, administrasjon – og også mer spesialistfunksjoner som arkiv og dokumentkontroll etter hvert som mer og mer blir digitalisert. 

Han mener det offentlige også har blitt mer konkurransedyktige på vilkår og lønn, noe som har visket ut noen av forskjellene mellom privat og offentlig. 

– Det har helt klart blitt mer attraktivt å jobbe i det offentlige. 

Etterspør fag 

Industrien er på topp i Manpowers barometer over hvilke sektorer som søker flest, med en oppgang på seks prosentpoeng fra forrige år. Øverland mener fag er i høysetet i bransjen. 

– Det er en veldig etterspørsel etter spesifikk teknisk kompetanse. Mangelen på faglærte lagt sammen med vekst i industrien gir en utfordring for arbeidsgivere. Det er behov for ufaglærte også, men kandidater med spesialisering er svært attraktive, sier Øverland. 

Han oppfordrer dem som ikke har valgt en fagvei enda, til å tenke seg godt om. 

– Hvis man er i tvil om man får muligheter dersom man går fagveien innenfor praktiske emner, så mener jeg man bør gå for det. Det vil være behov for slik arbeidskraft i lang tid fremover – og det gir gode muligheter i arbeidsmarkedet.