<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Riksrevisjonen kritiserer integreringstiltak

Regjeringens integreringstiltak fungerer dårlig og får ikke flere innvandrere med fluktbakgrunn ut i jobb, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Publisert 26. nov. 2019 kl. 14.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 184 ord
RIKSREVISOR:  Per-Kristian Foss. Foto: NTB scanpix

Trass i innføringen av en rekke nye virkemidler og tiltak for innvandrere og asylsøkere, har ikke regjeringen lykkes i å få flere i arbeid, viser rapporten som ble offentliggjort tirsdag.

– De enkelte tiltakene fungerer for dårlig hver for seg, og de ansvarlige myndighetene samarbeider for lite, heter det i rapporten.

Det bekymrer riksrevisor Per-Kristian Foss.

– At deler av innvandrerbefolkningen står utenfor arbeidslivet over tid, er uheldig for de det gjelder og kostbart for fellesskapet. Jobb er en viktig inngang til det norske samfunnet og en forutsetning for økonomisk selvstendighet, sier han.

Det er også alvorlig at mange innvandrere som har rett til å delta i Navs kvalifiseringsprogram, ikke får tilbudet, mener Riksrevisjonen. I fjor hadde i alt 12.000 denne retten, men kun 5.200 deltok, ifølge rapporten.

Konsekvensen er at mange ikke kan forsørge seg selv og er avhengige av offentlig støtte.

Introduksjonsprogrammet i kommunene er myndighetenes viktigste integreringstiltak, og i fjor deltok over 27.000 personer i programmet. Målet er at 70 prosent av deltakerne skal være i jobb eller utdanning etter ett år, men dette målet ble ikke nådd i noen av årene 2010 til 2018, viser rapporten.

(©NTB)