<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Høyt utdannede jobber mer under avklaring

Høyt utdannede mottagere av arbeidsavklaringspenger jobber mer enn mottagere med grunnskoleutdanning. 

Publisert 8. des. 2020
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 227 ord
FLERE KVINNER: 5,9 prosent av norske kvinner mellom 18 og 67 år mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV i 2019, mot 3,9 prosent av mennene. Foto: NTB

I 2019 mottok 169.000 personer arbeidsavklaringspenger, en midlertidig ytelse for å sikre inntekt for personer med redusert arbeidsevne, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.  

Det var en nedgang på 6,4 prosent fra 2018.

Et vanlig forløp for mottagere av arbeidsavklaringspenger er at man først blir sykmeldt før man går over på arbeidsavklaringspenger hvis man ikke blir frisk etter ett år. Kvinner har et høyere sykefravær enn menn, og det er også flere kvinner enn menn som mottar arbeidsavklaringspenger. 

5,9 prosent av de bosatte kvinnene mellom 18 og 67 år mottok arbeidsavklaringspenger i 2019 og 3,9 prosent av mennene.

Både kvinner og menn

Det er store forskjeller mellom utdanningsgrupper når det gjelder andelen i befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger. 

Mens 8,6 prosent av befolkningen med grunnskoleutdanning mottok arbeidsavklaringspenger i 2019, var den tilsvarende andelen for de med høyest utdanning 3 prosent. Forskjellene mellom utdanningsgruppene gjelder både kvinner og menn, der 10,1 prosent av kvinnene med grunnskole og 3,9 prosent av dem med universitet eller høyskoleutdanning mottok arbeidsavklaringspenger. For menn var andelene 7,4 og 1,9 prosent.

Et av formålene med arbeidsavklaringspenger er å avklare arbeidsevnen mens man forsøker å beholde eller komme i arbeid. Nesten 40 prosent av mottagerne kombinerte ytelsen med arbeid i 2019.

Sannsynligheten for å kombinere arbeidsavklaringspenger med arbeid øker med høyere utdanning. 27,8 prosent av mottagerne av arbeidsavklaringspenger med grunnskole hadde noe arbeidsintensitet i 2019. Tilsvarende tall var 51,5 prosent for de med høyest utdanning.